Binance

Co to są opcje – czy opcje to dobry pomysł

Czy inwestycja w opcje to dobry pomysł?

Czym w ogóle są opcje? Opcja kupna daje jej posiadaczowi  prawo nabycia instrumentu bazowego, natomiast opcja sprzedaży daje prawo sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie wykonania. Prawo to może być zrealizowane w dniu wygaśnięcia opcji, w dowolnym dniu od daty zawarcia kontraktu opcyjnego do daty wygaśnięcia włącznie lub w kilku ściśle określonych datach. Za prawo, które daje opcja, jej nabywca płaci sprzedającemu opcji cenę, zwaną premią opcyjną. W przeciwieństwie do nabywcy, wystawca opcji jest zobowiązany do sprzedania lub zakupu instrumentu bazowego od nabywcy opcji, jeżeli ten uzna, że zechce z przysługującego mu prawa skorzystać (czyli uzna wykonanie opcji za opłacalne). W praktyce opcja kupna zostaje zrealizowana, gdy cena wykonania opcji jest niższa niż cena rynkowa w terminie wykonania opcji (zysk nabywcy opcji jest wówczas równy różnicy między ceną rynkową a ceną wykonania opcji i uiszczoną premią przypadającą na jednostkę instrumentu bazowego). Natomiast opcja sprzedaży zostaje zrealizowana, gdy cena wykonania opcji jest wyższa niż cena rynkowa w terminie wykonania opcji (zysk nabywcy opcji jest wówczas równy różnicy między ceną wykonania opcji a ceną rynkową i uiszczoną premią, przypadającą na jednostkę instrumentu bazowego).

W związku z powyższym nabywca opcji ponosi z góry określony koszt za zakup opcji, natomiast wystawiający musi skalkulować sobie nieograniczone ryzyko ze względu na możliwe wahania kursu. Dlatego też zabawa opcjami dla wystawiaczy opcji jest tak bardzo niebezpieczna. Pomimo tego, że wystawiający opcję z góry pobiera opłatę za jej sprzedaż, to przy dużych wahaniach cen ponosi gigantyczną stratę gdyż musi zrealizować opcję, po cenie zgodnie z umową.

Zostało napisanych wiele książek i opracowanych sporo strategii zarabiania na opcjach ale czy faktycznie gra jest warta świeczki? Wystawianie opcji zostawiłbym ekspertom w tej dziedzinie, którzy potrafią doskonale skalkulować ryzyko i jeszcze na tym zarobić. Natomiast opcje wykorzystywałbym jedynie do zabezpieczania innych swoich pozycji, czyli do tego do czego pierwotnie zostały stworzone (zabezpieczania na przyszłość wypracowanych dziś zysków).

 

Opcje binarne

Pewną specyficzną odmianą opcji są opcje binarne. Handel opcjami binarnymi polega na spekulowaniu, czy cena danego aktywa wzrośnie, czy spadnie w danym przedziale czasowym. Niestety zabawa opcjami binarnymi nie jest inwestycją tylko zwykłą grą w kasynie, gdzie kasyno zawsze w końcowym rezultacie wygrywa, z uwagi na ujemną łączną wygraną (brokerzy udostępniający grę na opcjach mają przewagę nad inwestorem). W internecie można spotkać wiele stron reklamujących inwestowanie w opcje binarne ale nie dajcie się zwieść pozytywnymi komentarzami zadowolonych klientów. Matematyki nie da się oszukać. Żeby taki broker, który umożliwia grę na opcjach binarnych mógł zarabiać, to jego klienci muszą regularnie tracić, w przeciwnym razie cały ten interes byłby nieopłacalny. Współczynniki zmniejszające wygraną są tak ustawiane, żeby broker miał przez cały czas przewagę nad graczami. Łudzenie się, że jest się w stanie wygrać z kasynem jest czystym szaleństwem. Dlatego grę na opcjach binarnych traktujmy tylko i wyłącznie jak zabawę w kasynie, gdzie z góry zakładamy że przegramy to co włożyliśmy.

Dodaj komentarz