Bitmex - handluj z dźwignią

Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów

3 kwietnia 2017 r. została wydana indywidualna interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.12.2017.2.BF dotycząca opodatkowania sprzedaży kryptowaluty Bitcoin.

Wnioskodawczyni opisała zaistniałą sytuację:

W 2011 r. Wnioskodawczyni zakupiła na giełdzie Bitcoiny. Wnioskodawczyni nie posiada żadnego potwierdzenia tej transakcji ponieważ giełda, na której dokonała zakupu już nie istnieje, a przelewu na giełdę dokonała za pomocą przekazu pocztowego. Wnioskodawczyni wskazuje, że jeżeli cena Bitcoina w bieżącym, tj. 2017 r. wzrośnie do satysfakcjonującego ją poziomu, to zamierza sprzedać Bitcoiny na giełdzie kryptowalut. Sprzedaż kryptowaluty Bitcoin nie nastąpi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej tylko jako osoba fizyczna.

W związku z powyższym zadała pytanie:

Jakie skutki podatkowe będzie rodziło sprzedanie w 2017 r. Bitcoinów, które zostały zakupione w 2011 r., na które nie posiada się żadnego potwierdzenia zakupu?

oraz napisała swoją interpretację:

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do końca kwietnia 2018 r. przychód ze sprzedaży Bitcoinów będzie musiała wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), rubryka 75 (koszty uzyskania przychodów) pozostanie pusta, ponieważ Wnioskodawczyni nie jest w stanie udokumentować kosztów zakupu Bitcoinów w 2011 r. Na potwierdzenie operacji sprzedaży Bitcoinów Wnioskodawczyni będzie posiadała wyciąg elektroniczny z giełdy kryptowalut, na której dokona sprzedaży.

Powyższa interpretacja została uznana przez urząd za prawidłową.

Reasumując, przychód z tytułu sprzedaży zakupionej w 2011 r. przez Wnioskodawczynię kryptowaluty Bitcoin stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Bitcoinów i w tym samym terminie wpłacić należny podatek. Wnioskodawczyni nie będzie mogła wykazać w zeznaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia kryptowaluty Bitcoin, gdyż nie posiada dowodu, który jednoznacznie mógłby potwierdzać zakup Bitcoinów (ich ilość, cenę zakupu itp.), a tylko taki dokument mógłby stanowić podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowanie

Przychód otrzymany ze sprzedaży bitcoinów wpisujemy w zeznaniu rocznym PIT-36 rubryka 74 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy). Można wpisać także koszty uzyskania przychodu  (nabycia bitcoinów), jeżeli posiadamy udokumentowaną transakcję zakupu, z podaniem dokładnej ilości i ceny BTC. Jeżeli kupowaliśmy bitcoiny na giełdzie, to powinniśmy znaleźć powyższe dane w historii transakcji. Niestety samo potwierdzenie przelewu złotówek na giełdę może być niewystarczające. Analogicznie należałoby podejść przy kupnie i sprzedaży innych kryptowalut.

Uzupełnienie

Została wydana kolejna interpretacja nr 0461-ITPB1.4511.27.2017.2.MR z której ważne są dwa stwierdzenia:

Jeżeli

podejmowane przez niego czynności nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, nie posiadają znamion działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wtedy rozliczamy tak jak w powyższym przykładzie czyli na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy).

Momentem powstania przychodu podatkowego z ww. tytułu, w odniesieniu do (…) obrotu walutą i kryptowalutą jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż, przewalutowanie kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości pieniężne.

Uzupełnienie 2

Została wydana kolejna interpretacja nr 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR z której wynika że wymiana jednej kryptowaluty na inną również podlega opodatkowaniu.

Zatem w tym przypadku występuje wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

Uzupełnienie 3

2017-12-01

Została wydana kolejna interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.240.2017.2.MGR z której wynika zupełnie coś odwrotnego niż w tej przytoczonej powyżej. Czyli że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wymiany kryptowaluty na walutę fiat.

Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż – przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.

Oprócz samego artykułu wiele przydatnych informacji znajdziecie również w komentarzach poniżej.

Uzupełnienie 4

2018-04-08

Film dr Sławomira Mentzena obrazujący i wyjaśniający obecną sytuację opodatkowania kryptowalut w Polsce:

Opodatkowanie kryptowalut po informacji od MF

Opublikowany przez Sławomir Mentzen 5 kwietnia 2018

 

Została wydana kolejna interpretacja 0112-KDIL3-1.4011.31.2018.2.AN z której wynika, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wypłaty fiatów z giełdy. Ta interpretacja ma sens biorąc pod uwagę dużą ilość giełd, które już nie istnieją z różnych powodów. Rodzima nasza giełda Bitcurex została zhackowa, ponoć ukradzione zostały tylko kryptowaluty ale jak się w rezultacie okazało przepadły też wszystkie fiaty z kont bankowych giełdy. Gdyby chcieć opodatkować ludzi z tych fiatów to mamy złodziejstwo w biały dzień, bo ludzie nie dość że stracili pieniądze to jeszcze musieliby zapłacić państwu podatek. Czysty absurd, a to nie jest odosobniony przypadek. Największa giełda na świecie MtGox upadła w 2014 r. i ludzie do tej pory nie odzyski żadnych pieniędzy. Pytanie czy należałoby tych wszystkich ludzi opodatkować, tak jak uważa nasz rząd, ja osobiście uważam że jest to absolutna bzdura, czego potwierdzeniem jest powyższa interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek opodatkowania powstaje w momencie przelania środków PLN z serwisu (umownie giełdy) na jego konto bankowe. (…) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. (…) A zatem w przypadku obrotu kryptowalutą poza prowadzoną działalnością gospodarczą, momentem powstania przychodu jest moment kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości w walucie tradycyjnej.

Wydana został również indywidualna interpretacja 0111-KDIB4.4014.393.2017.3.PM z której wynika, że nie należy płacić podatku PCC.

“Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.” (…) W 2014 i 2016 r. Wnioskodawca nabywał jednostki kryptowaluty bitcoin na giełdach kryptowalut, czyli w serwisach internetowych, które oferują usługi polegające na kojarzeniu osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą kryptowalut (dalej: „Giełdy kryptowalut”). (…) A zatem, skoro omawiane transakcje sprzedaży praw majątkowych – kryptowalut, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (będą z tego podatku zwolnione) to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawierania ww. umów (umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca będzie zakupywał kyptowaluty). Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Uzupełnienie 5

2018-04-12

Kolejny film dr Sławomira Mentzena obrazujący i wyjaśniający obecną sytuację opodatkowania kryptowalut w Polsce:

https://www.facebook.com/slawomirmentzen/videos/1713716142022915

Uzupełnienie 6

2018-12-17

Jak będziemy rozliczać podatki od kryptowalut od 2019 r

Jak rozliczyć podatki od kryptowalut za 2019 rok

266 komentarzy do wpisu „Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów”

 1. Czesc,

  Jak ma sie kwestia opodatkowania kryptowalut do zagranicznych rezydentow podatkowych?
  Zakladam, ze stosuje sie do przepisow podatkowych kraju, gdzie jestem rezydentem – czyli w moim przypadku nie jest to Polska.

  pozdrawiam,

  Odpowiedz
 2. W takich sytuacjach to chyba najlepiej jest skontaktować się z jakimś sprawdzonym biurem rachunkowym. Dla mnie takie rozliczenia w zeszłym roku robiło biuro PERFEKT z Krakowa i wszystko było jak najbardziej w porządku

  Odpowiedz
 3. Trochę z innej beczki…
  W 2014 roku kupiłem znaczki pocztowe za 5 tys. złotych.
  Teraz mam kupca na te znaczki, który chce zapłacić za nie 25 tys. Zarobię 20 tysi
  Jaki podatek mam zapłacić? Jak to rozliczyć?

  Odpowiedz
 4. Prezesie, w 2017 kupiłem na giełdzie kilka razy krypto. Nie mam DG. PIT złożyłem, ale co z PCC?
  Należy płacić zaległy PCC, czy nie?

  Odpowiedz
 5. Witajcie!

  Przyznam otwarcie, iż dopiero zaczynam swoją przygodę z bitcoinami. Póki co jest to dla mnie “czarna magia”, ale próbuję dowiedzieć się jak najwięcej we własnym zakresie. Najważniejsze wydaje się zdobycie solidnej wiedzy z zakresu prawa, podatków i finansów. Czy możecie wskazać jakieś profesjonalne podmioty, które już świadczą doradztwo w tym zakresie? Im więcej czytam tym bardziej mam wrażenie, iż są to sprawy w dużej mierze “uznaniowe” i mało uregulowane, a temat jest poważny i warto byłoby zaczerpnąć wiedzy specjalistów.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

Dodaj komentarz