Binance

Kupiłem Geotrans, stop loss na Neuce

Dziś aktywował mi się stop loss na spółce Neuca sprzedałem po średniej cenie 335 zł za akcje poprzez brokera Alior.

Zakupiłem mały pakiet akcji spółki Geotrans po cenie 8,55 zł za akcję poprzez brokera Alior. Spółka bardzo dobrze skończyła ubiegły rok i ma już sporo zleceń na obecny.

Geotrans SA jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, w segmencie zagospodarowania odpadów. Działalność spółki obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Spółka rozwija również działalność w zakresie obsługi elektrociepłowni w ramach odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (Uboczne Produkty Spalania). Ponadto, Spółka podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów.

Dodaj komentarz