Bitmex - handluj z dźwignią

Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów

3 kwietnia 2017 r. została wydana indywidualna interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.12.2017.2.BF dotycząca opodatkowania sprzedaży kryptowaluty Bitcoin.

Wnioskodawczyni opisała zaistniałą sytuację:

W 2011 r. Wnioskodawczyni zakupiła na giełdzie Bitcoiny. Wnioskodawczyni nie posiada żadnego potwierdzenia tej transakcji ponieważ giełda, na której dokonała zakupu już nie istnieje, a przelewu na giełdę dokonała za pomocą przekazu pocztowego. Wnioskodawczyni wskazuje, że jeżeli cena Bitcoina w bieżącym, tj. 2017 r. wzrośnie do satysfakcjonującego ją poziomu, to zamierza sprzedać Bitcoiny na giełdzie kryptowalut. Sprzedaż kryptowaluty Bitcoin nie nastąpi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej tylko jako osoba fizyczna.

W związku z powyższym zadała pytanie:

Jakie skutki podatkowe będzie rodziło sprzedanie w 2017 r. Bitcoinów, które zostały zakupione w 2011 r., na które nie posiada się żadnego potwierdzenia zakupu?

oraz napisała swoją interpretację:

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do końca kwietnia 2018 r. przychód ze sprzedaży Bitcoinów będzie musiała wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), rubryka 75 (koszty uzyskania przychodów) pozostanie pusta, ponieważ Wnioskodawczyni nie jest w stanie udokumentować kosztów zakupu Bitcoinów w 2011 r. Na potwierdzenie operacji sprzedaży Bitcoinów Wnioskodawczyni będzie posiadała wyciąg elektroniczny z giełdy kryptowalut, na której dokona sprzedaży.

Powyższa interpretacja została uznana przez urząd za prawidłową.

Reasumując, przychód z tytułu sprzedaży zakupionej w 2011 r. przez Wnioskodawczynię kryptowaluty Bitcoin stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Bitcoinów i w tym samym terminie wpłacić należny podatek. Wnioskodawczyni nie będzie mogła wykazać w zeznaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia kryptowaluty Bitcoin, gdyż nie posiada dowodu, który jednoznacznie mógłby potwierdzać zakup Bitcoinów (ich ilość, cenę zakupu itp.), a tylko taki dokument mógłby stanowić podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowanie

Przychód otrzymany ze sprzedaży bitcoinów wpisujemy w zeznaniu rocznym PIT-36 rubryka 74 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy). Można wpisać także koszty uzyskania przychodu  (nabycia bitcoinów), jeżeli posiadamy udokumentowaną transakcję zakupu, z podaniem dokładnej ilości i ceny BTC. Jeżeli kupowaliśmy bitcoiny na giełdzie, to powinniśmy znaleźć powyższe dane w historii transakcji. Niestety samo potwierdzenie przelewu złotówek na giełdę może być niewystarczające. Analogicznie należałoby podejść przy kupnie i sprzedaży innych kryptowalut.

Uzupełnienie

Została wydana kolejna interpretacja nr 0461-ITPB1.4511.27.2017.2.MR z której ważne są dwa stwierdzenia:

Jeżeli

podejmowane przez niego czynności nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, nie posiadają znamion działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wtedy rozliczamy tak jak w powyższym przykładzie czyli na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy).

Momentem powstania przychodu podatkowego z ww. tytułu, w odniesieniu do (…) obrotu walutą i kryptowalutą jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż, przewalutowanie kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości pieniężne.

Uzupełnienie 2

Została wydana kolejna interpretacja nr 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR z której wynika że wymiana jednej kryptowaluty na inną również podlega opodatkowaniu.

Zatem w tym przypadku występuje wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

Uzupełnienie 3

2017-12-01

Została wydana kolejna interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.240.2017.2.MGR z której wynika zupełnie coś odwrotnego niż w tej przytoczonej powyżej. Czyli że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wymiany kryptowaluty na walutę fiat.

Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż – przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.

Oprócz samego artykułu wiele przydatnych informacji znajdziecie również w komentarzach poniżej.

Uzupełnienie 4

2018-04-08

Film dr Sławomira Mentzena obrazujący i wyjaśniający obecną sytuację opodatkowania kryptowalut w Polsce:

Opodatkowanie kryptowalut po informacji od MF

Opublikowany przez Sławomir Mentzen 5 kwietnia 2018

 

Została wydana kolejna interpretacja 0112-KDIL3-1.4011.31.2018.2.AN z której wynika, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wypłaty fiatów z giełdy. Ta interpretacja ma sens biorąc pod uwagę dużą ilość giełd, które już nie istnieją z różnych powodów. Rodzima nasza giełda Bitcurex została zhackowa, ponoć ukradzione zostały tylko kryptowaluty ale jak się w rezultacie okazało przepadły też wszystkie fiaty z kont bankowych giełdy. Gdyby chcieć opodatkować ludzi z tych fiatów to mamy złodziejstwo w biały dzień, bo ludzie nie dość że stracili pieniądze to jeszcze musieliby zapłacić państwu podatek. Czysty absurd, a to nie jest odosobniony przypadek. Największa giełda na świecie MtGox upadła w 2014 r. i ludzie do tej pory nie odzyski żadnych pieniędzy. Pytanie czy należałoby tych wszystkich ludzi opodatkować, tak jak uważa nasz rząd, ja osobiście uważam że jest to absolutna bzdura, czego potwierdzeniem jest powyższa interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek opodatkowania powstaje w momencie przelania środków PLN z serwisu (umownie giełdy) na jego konto bankowe. (…) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. (…) A zatem w przypadku obrotu kryptowalutą poza prowadzoną działalnością gospodarczą, momentem powstania przychodu jest moment kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości w walucie tradycyjnej.

Wydana został również indywidualna interpretacja 0111-KDIB4.4014.393.2017.3.PM z której wynika, że nie należy płacić podatku PCC.

“Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.” (…) W 2014 i 2016 r. Wnioskodawca nabywał jednostki kryptowaluty bitcoin na giełdach kryptowalut, czyli w serwisach internetowych, które oferują usługi polegające na kojarzeniu osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą kryptowalut (dalej: „Giełdy kryptowalut”). (…) A zatem, skoro omawiane transakcje sprzedaży praw majątkowych – kryptowalut, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (będą z tego podatku zwolnione) to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawierania ww. umów (umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca będzie zakupywał kyptowaluty). Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Uzupełnienie 5

2018-04-12

Kolejny film dr Sławomira Mentzena obrazujący i wyjaśniający obecną sytuację opodatkowania kryptowalut w Polsce:

https://www.facebook.com/slawomirmentzen/videos/1713716142022915

Uzupełnienie 6

2018-12-17

Jak będziemy rozliczać podatki od kryptowalut od 2019 r

Jak rozliczyć podatki od kryptowalut za 2019 rok

Share

265 komentarzy do wpisu „Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów”

 1. Wpłaciłem na giełdę ok 900 zł grałem na krótko kupując tylko liska Daily tradowalem i kilka razy wpłaciłem pieniądze poprzez bankomat nie używając do tego konta. Zarobiłem w sumie z 300 zl. Musze to rozliczyć? Jestem zielony w temacie, dopiero dziś zorientowałem się że jakieś podatki trzeba płacić od krypto. To jest MOJ OBOWIĄZEK? Co będzie jak się z tego nie rozlicze? US ma jakiś wgląd do bitbay?

 2. Czy jeśli nie chcę płacić podatku pcc i chcę iść w tej sprawie do sądu jakie będą dobre argumenty żeby udowodnić że kryptowaluty nie podlegają pod prawa majątkowe ?

 3. Miałem kupione btc na giełdzie bitcurex, która upadła.
  Mam tylko przelew na giełdę i wpływ z giełdy jako dowody transakcji.
  Przepadło mi ok 8 tys, a btc miałem na innej giełdzie, które zamieniłem na złotówki w 2017 i dokonałem przelewu na konto bankowe, jak to teraz rozliczyć ?

 4. Proszę o podpowiedź przy wypełnianiu deklaracji (bez DG):
  – koszt to kwota za jaką kupiłem krypto
  – przychód to kwota jaką otrzymałem po sprzedaży krypto
  A co z prowizją giełdy? Czy przychód który mam wpisać w deklaracji to kwota przed pobraniem prowizji czy to co mi zostało finalnie?

 5. “Nasi informatorzy wskazują, że już na pierwszym spotkaniu zespołu powołanego z inicjatywy MF pojawił się pomysł przygotowania specjalnego podatku od kryptowalut. – Z uwagi na roboczy charakter spotkań jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnych rozwiązaniach, które zaproponuje zespół – podkreśla resort finansów.Na razie jego prace przypominają raczej burzę mózgów. Pomysł podatku budzi zastrzeżenia m.in. w KNF i NBP. Uważają one, że może to doprowadzić do sytuacji, w której państwo będzie zmuszone do wzięcia na siebie wszystkich czynników ryzyka, jakie niesie ze sobą obrót kryptowalutami.

  – Podatek, jak i inne propozycje regulacji rynku „walut” wirtualnych, to na razie pomysły. Wszelkiego rodzaju regulacje powinny powstać przynajmniej na szczeblu UE – podkreśla nasz rozmówca z MF. Uważa, że jeśli państwa członkowskie uznają, że rynek ten trzeba objąć nadzorem, to temat podatku może nabrać realnych kształtów.” Dziś przeczytałem, więc skoro to na razie propozycje to niech mi ktos odpowie jaki mam niby płacic podatek i od czego skoro nic takiego jeszcze nie ma czarno na białym

 6. Prezes. Jak dokładnie wyliczyć zysk/stratę z transakcji. Chodzi mi o giełdę bitbay.
  Przykład poniżej:
  Rodzaj Kurs Ilość Wartość
  Kupiłeś -> 14,44 -> 1,38504159 20
  Kupiłeś -> 13,82 -> 6,37648964 88,12
  Kupiłeś -> 12,99 -> 7,69822931 100
  Kupiłeś -> 6,98 -> 15,31661891 106,91
  Kupiłeś -> 6,9 -> 31,12173913 214,74
  Sprzedałeś -> 8,31 ->5,11423955 42,49
  Sprzedałeś -> 9,3 -> 9,98412699 62,9

  Tak jak widać powyżej kilka transakcji kupna po różnych cenach i na koniec sprzedaż po cenie wyższej niż dwa ostatnie kupna i tu pytanie w odniesieniu do której ceny liczymy zysk bo jeżeli liczymy pierwsze 3 zakupy to kupiłem po cenie wyższej niż sprzedałem i mam starte, ale jeżeli po cenie dwóch ostatnich to mam zysk. Napisz proszę jak to interpretować

 7. Ja mam następujące pytanie: co jeśli osoba zakupiła krypto, przelała je na moje konto i ja je sprzedałem? jak to udokumentować i rozliczyć?

 8. Witam,

  Powiedzmy, że zakupiłem krypto za 2000 zł, a sprzedałem z zyskiem za 2800 zł. W tym przypadku kosztu uzyskania przychodu jest większy niż 50% i czy w myśl nowelizacji ustawy PIT mogę go tak przyjąć, bo czytałem że trzeba spełnić określone wymogi żeby koszt mógł przekraczać 50% i czy zaliczamy do tego sprzedaż krypto?

  Drugie pytanie, czy jeżeli mam umowę o pracę, to czy mogę sprzedaż krypto doliczyć do praw autorskich na PIT-37 czy powinienem złożyć PIT-36?

  Serdeczne dzięki za pomoc!

 9. Jeśli w 2017 kupiłem ileś sztuk bitcoina i wymieniałem go X razy za alty, ale ani razu nie sprzedałem niczego do fiat, to w myśl ostatnich interpretacji, należy jakoś odnotować kupno i wymiany za alty?

 10. Przepisy nie są tak skomplikowane jak się wydaje. Weźcie porządnego księgowego i tyle. W 5 min wytłumaczy co i jak. Wszystkie przepisy są już od dawna trzeba tylko chwilę pomyśleć i tyle. Nie potrzebne są interpretacje, szukania kombinacji w necie różnych historii i teorii. Są róznę przepisy do różnych przypadków. Czytanie haosu i kombinacji w necie tylko wam komplikuje proste rozliczenia podatkowe.

  • Mała szansa na znalezienie dobrego księgowego, większość nie radzi sobie z normalnymi rzeczami nie mówiąc już o kryptowalutach, choć oczywiście większość będzie mówiła odwrotnie.

  • Mam pytanie.Załozyłem sobie konto na giełdzie w grudniu i i handlowałem krypto , były to groszowe handle pomiedzy kryptowalutami, ale było ich dużo. Mam pytanie czy musiałem do tego zakładać DG i skoro obecnie jestem dużo na minusie to czy tez musze rozliczyć się z US mimo dużej straty?

 11. Witam wszystkich serdecznie. Jestem po lekturze całości i muszę przyznać, że mam niezły zawrót głowy”. Szczególnie zrozumienie języka tych “interpretacji podatkowych” – powala.

  A teraz mój przykład pod dyskusję:
  Mam na swoim portfelu – hipotetycznie oczywiście :))) – 100 BTC. Kiedyś kupiłem za dosłownie kilka złotych. One sobie leżały na “portfelu”. Dzisiaj 1 BTC to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zatem postanawiam zacząć żyć. I tak w kolejności: w miesiącu na moje konto złotówkowe przelewam 4 razy po 2 BTC, czyli 4 transakcje po 100.000 PLN. Od każdej płacę od razu zaliczkę do US na PIT roczny 32% i nie wykazuję żadnych kosztów nabycia tych BTC.

  Pytanie: Zapłaciłem sumiennie podatek od całej kwoty transferu na złotówki i nic nie odliczałem. Czy US może się do czegoś przyczepić?
  A czy fiskus każe mi zapłacić również podatek od wartości pozostałych 92 BTC na moim portfelu?

  Wariant 2
  Mam te 100 BTC jak wyżej, ale postanawiam je przemnożyć na giełdzie X. I po transakcjach zarabiam 400 BTC. Przelewam je na mój portfel, ale nie zamieniam na złotówki. Czy płacę podatek? Od czego? Dzisiaj 1 BTC będzie wart 50000 PLN, jutro 100000 PLN, a po jutrze przyjdzie korekta i okaże się że mam… 5 PLN (tak słownie pięć złotych).

  Napisałem to, ponieważ zastanawiam się, że ktoś na głowę upadł, iż należy rozliczać każdą transakcję na giełdzie, gdzie codziennie jest inny kurs walut, a PIT 36 rozliczamy raz do roku. 10 lat temu BTC wart był 1$, a dzisiaj 10000 $. Przecież nie można udowodnić po 10 latach, że kiedyś kupiło się 10000 BTC za “grosze”.

  Moim zdaniem zasada powinna być prosta: nieważne ile mam BTC w moim portfelu. Ważne jest ile z tego portfela dokonuję zamiany na złotówki i czy zapłaciłem od tego dochodu podatek. A skąd miałem BTC, przy tylu bankructwach różnych giełd, jest nie do udowodnienia. Pozdrawiam wszystkich gorąco.

  • Postępując zgodnie z literą prawa wpadamy z jednego absurdu w drugi. Jedna interpretacja przeczy drugiej, a kolejna dwóm poprzednim. Jeden urzędnik mówi inaczej niż drugi, nawet w obrębie jednego urzędu skarbowego, już nie mówiąc o tym, że co US to inne podejście do tematu. Kryptowaluty wyprzedzają obecne przepisy, które i tak już są mega skomplikowane i nierzadko przeczą jedne drugim. Nie ma jednej idealnej odpowiedzi na to, jak dobrze rozliczyć się z kryptowalut. Prawda jest niestety taka, że nie wiem jak bardzo byśmy się starali i jak sumiennie chcieli rozliczyć się z kryptowalut, to obecnie mamy małą szansę, że zrobimy to w 100 % dobrze. Najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowita likwidacja podatku dochodowego, która by wszystkim wyszła na dobre i w brem temu co myślą rządzący, państwo by na tym jeszcze skorzystało ale to już jest temat na inną dyskusję.

   • Witam, Prezesie . Czy można byłoby zrobić nowy odcinek o tej nowej ustawie? Nie ukrywam, że to jakiś absurd z tym rozliczaniem.

    Pozdrawiam!

  • Za bardzo kombinujesz I komplikujesz całą sprawe..drugi temat to dlaczego placisz 32% od 100tys? Skoro powinienes zaplacic 18 od 85tys I dopiero 32 od 15 I wyżej

 12. Witam. jako nowy w tym temacie chciałbym się dowiedzieć jako osoba fizyczna: czy dochód ze sprzedaży kryptowalut jest zaliczany do ogólnego rocznego dochodu? Mam stałą pracę, więc to nie jedyne źródło dochodu. Zatem, jeśli w pracy zarobie, przykładowo 80tyś zł brutto to raz dwa można przekroczyć próg na podatek w wysokości 32% 🙁 czy jest to liczone na osobną pulę? Dziś czytałem artykuł, że rozliczamy każdą transakcje, krptowalute na kryptowalute, kryptowalute na fiat… Rozliczamy się z wszystkiego na PIT-36?

   • ale skoro z pracy mam już odprowadzany podatek przy każdej wypłacie, to jak, mam płacić dwa razy podatek z umowy o prace, jeśli dojdą do tego kryptowaluty?

    • Skoro już zapłaciłeś raz to oczywiście nie płacisz drugi raz podatku od umowy o pracę tylko od kryptowalut ale to co zarobiłeś na umowę o pracę liczy Ci się do progów podatkowych.

     Przykładowo na umowę o pracę zarobiłeś 50 tys. i zapłaciłeś podatek od tego w wysokości 18 %, dodatkowo zarobiłeś 50 tys. na kryptowalutach i do kwoty 85 528 płacisz 18 % a powyżej już 32 %. Czyli od 14 472 zapłacisz 32 %. To oczywiście w uproszczeniu bo jeszcze jest kwota wolna .

 13. Skoro przepisy są w Polsce do końca nie jasne i nie ma zapisów które by całkowicie regulowały kryptowaluty przez fiskus, czego mamy się z tego rozliczać skoro do końca to wszystko jest nie jasne ? Codziennie np robie tranzakcje na crypto, powiedzmy 100-200 operacji dziennie, podaje przykład:
  -100 operacji w ciągu dnia, 70% z nich mam dochód 1-2%, 30% z nich mam stratę 1-3%. Z definicji prawa każda tranzakcja powinna być opodatkowana jeżeli mam przychód tak? Jeżeli w ciągu roku czyli 365 dni x100 tranzakcji dziennie dokonałem 365 tyś tranzakcji z czego 300 tyś tranzakcji mam jako dochód jak to wszystko mam wpisać w pit? z czego jeszcze powiedzmy robi to ktoś na 20-40 walutach?

  Jak zwykle wg mnie w Polsce jest durne prawo z ogromnymi lukami urzędnicy nie potrafią niczego sensownego wymyśleć by ułatwić człowiekowi życie a przez durne przepisy jak zwykle kowalski dostaje po tyłku .

 14. Nie znalazlem takiego komentarza jeżeli jestem rezydentem podatkowym w UK i chce posluzyc sie bitbay aby sprzedac krypto i zrobic przelew walutowy do Banku w UK czy muszę rozliczyć się z fiskusem w polsce badz go poinformować?

 15. Co w sytuacji jeśli prowadzę działalność gospodarczą ale kompletnie nie związaną z kryptowalutami (firma transportowa). W ramach wolnego czasu, prywatnie czasami kupię i sprzedam na giełdzie jakąś kryptowalutę, wszystkie transakcje są wykonywane z i na moje prywatne konto bankowe. Transakcję krótkoterminowe, dla przykładu kupuję w poniedziałek za 1000 sprzedaję w środę za 1200. W miesiącu wykonuję do 50 transakcji. Jak dokonać rozliczenia pitu, czy jest to brane w jakikolwiek sposób przez us jako podlegające pod działalność gospodarczą?

 16. Trochę z innej beczki, jak wygląda rozliczanie się przedsiębiorcy który na swojej stronie oferuje sprzedaż realnego towaru za BTC? Zakładając że sprzedaje towar w BTC za równowartość ceny w PLN (równowartość w momencie sprzedaży) to może wystawić rachunek w złotówkach? I czym różni się rozliczanie przy sprzedaży za pomocą BTC?

 17. Idąc tym tokiem rozumowania to każdy lewy interes można tak zalegalizować – w 2011 kupno BTC jak było wtedy po kilka $ i teraz sprzedaje. 19%??? podatku płaci i wyprane. Rzaden US w to nie uwierzy nawet jest to prawda.

 18. A ja zadam trochę inne pytanie, bo zdaje się, że nie padło. Rozumiem obowiązek podatkowy w momencie wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną. Tego typu transakcje przechodzą przez konta bankowe, a urząd może podczas kontroli sprawdzić wyciągi. Mam jednak pytanie. Jak urząd chce sprawdzić czy wymieniałem jedną kryptowalutę na inną? Z definicji kryptowaluty oraz tego, ze portfele do nich są nie dość, że szyfrowane to jeszcze anonimowe, Nie widzę szans na sprawdzenie transakcji. Tym bardziej, że te transakcje są przeprowadzane w “sieci” którą tworzą ludzie “kopiący” To właśnie ich maszyny dają moc obliczeniową do transakcji na kryptowalutach. Powodzenia w próbach namierzenia transakcji w tej sieci. Szczególnie jeśli połączenie jest dodatkowo szyfrowane. Jeśli się mylę to proszę mnie sprostować

 19. A co w przypadku sytuacji, gdy chciałbym uniknąć 32% podatku i tylko część kryptowalut zamienić na fiat w grudniu tak aby zmieścić się na styk:) . Drugą część w styczniu. Czy wtedy zostanie to rozliczone w 2 pitach i uda się uciec przed wyższym progiem?

 20. Mieszkam w UK od 12 lat mam zamiar sprzedać swoje Bitcoiny ale w UK jest podatek 50%,a w Polsce z tego co pamiętam 32% czy mogę przelac mojejemu tacie bitcoina a on może go wypłacić w ZŁ i wypełnić zwykly PIT jeżeli jest osobą fizyczna. Czy wystarczy ze ja otworzę kontow Banku w PL i sobie sam zapłacę podatek w PL

   • Ale jego ojciec powinien zapłacić darowiznę 10%, a nie dochodowy skoro nie wiadomo od kogo to przyszło. US w życiu tego nie łyknie i wszystko mu zabiorą za pranie pieniędzy.

  • Skad masz informacje ze w Wielkiej Brytani podatek od kryptowalut to 50%? Z mojej wiedzy wynika, ze zyski z kryptowalut sa traktowane jako zyski kapitalowe. Kwota wolna od zyskow kapitalowych wynosi 11300 funtow. Do 43000 funtow zyskow ze wszystkich zrodel placisz 10% podatku od zyskow kapitalowych, a do 100000 funtow 20%. Jest to troche skomplikowane na poczatku, ale da sie ogarnac.

  • W UK nie ma 50% od sprzedazy krytpowalut. Albo placisz podatek jak od zyskow kapitalowych jesli jestes inwestorem (10 i 20%) albo jesli handlujesz regularnie to to jak self-emloyed i wtedy wg income tax rates.
   Nie oplaca sie w Polsce.

 21. odnośnie pyt.3 oczywiście chodziło mi o to, czy straty z giełdy czy forexu możemy odliczyć z zysków z giełdy Bitcoina?

 22. Chodzi mi o odliczenie strat z lat ubiegłych (5 lat, 50% strat w jednym roku – to jest dla mnie jasne). Straty lub zyski z giełdy czy forexu rozliczamy na formularzu PIT 38.
  1.Czy straty lub zyski z giełdy Bitcoina rozliczamy na formularzu PIT 38 czy 36 dla osoby fizycznej?
  2.Czy jest to podatek 19% (jak z PIT-u 38 z forexu) czy 18 i 32% w zależności od wielkości zysków?
  3.Czy straty z giełdy Bitcoina można odliczyć razem z giełdy papierów wartościowych, akcji i forexu?
  pozdr

 23. Witam co w przypadku jeśli zakup kryptowalut miał miejsce w grudniu a sprzedasz w styczniu koszty uzyskania przychodu można odliczyć tak samo jak w przypadku gdy obie transakcje miały miejsce w tym samym roku ?

 24. Albo jeszcze jedna sytuacja: pierwsza osoba kupuje troche jakiejś kryptowaluty i wysyła to osobie drugiej. Osoba druga sprzedaje i odkupuje na korekcie. Czy ta osoba ma odprowadzic od tego podatek? Co, jezeli pozniej pieniadze zostaną przelane na konto osoby pierwszej?

 25. Co należy zrobić w sytuacji, kiedy jedna osoba kupila jakąś kryotowalutę i przesłała jej część osobie drugiej. Ta druga osoba sprzedała ją i odkupiła podczas korekty i następnie wysłała calość osobie pierwszej. Która z tych osób powinna odprowadzić podatek? Ta druga osoba nie ma w takiej sytuacji dowodu zakupu danej waluty itp.

 26. A co powinno się zrobić w takiej hipotetycznej sytuacji:

  Iksiński w 2010 roku chciał zobaczyć na czym polega kopanie bitcoinów, kopał przez kilka tygodni na swoim komputerze, w tym czasie wykopał (załóżmy, dla ułatwienia) 1 BTC i stwierdził, że to gra niewarta świeczki. W tym roku przypomniał sobie o tym, że posiada 1 BTC i sprzedał go za 50 000 złotych. Co w takiej sytuacji powinien zrobić? Jako działalności gospodarczej przecież tego nie zarejestruje, więc po prostu potraktować całe 50 000 jako dochód i od tego odprowadzić podatek?

  To by miało sens, tylko jest jedno “ale”. Każdy może powiedzieć, że wykopał BTC kilka lat temu, więc powstaje możliwość prania brudnych pieniędzy, czyli po prostu kupienia BTC na giełdzie, następnie sprzedania go i potraktowania całego przychodu ze sprzedaży jako zysk (tak jakby koszt wynosił 0). Mam rację?

 27. Czy od zamiany BTC na LTC trzeba płacić podatek? Jeśli tak, to po jakim kursie? Jeśli nie, to dlaczego BTC zamienione na złoto lub inny towar, to jest podatek, a kiedy krypto na krypto to bez podatku?

 28. @MikiTriki Po 10 latach nie możesz sobie odliczyć kosztu uzyskania przychodu. Nie ważne za ile kupiłeś. Sprawa jest prosta – płacisz podatek od 1000$ w chwili sprzedaży czyli od 5000zł. Inna sprawa gdybyś w tym samym roku kupił i sprzedał, a dolar by szalał, wtedy masz zarobek (lub stratę) na prawach majątkowych, bo trzeba wszystko na złotówki przeliczać.

 29. Witam, mam pytanie odnośnie rozliczenia kryptowalut. Załuóżmy sytuację że kupiłem krypto następnie je sprzedałem ze stratą(na giełdzie w kilku transakcjach, w przeciągu minuty wszystkie transakcje że stratą), a następnie kupiłem ponownie tą samą kryptowalutę i nic nie sprzedawałem, zatem odniosłem stratę przy sprzedaży, czy muszę więc rozliczać tą transakcję w picie czy mogę pominąć i złożyć deklarację pit 37?

   • Ale czy mam obowiązek zgłosić tą stratę? Są to bardzo niewielkie kwoty i jeżeli nie ma takiego obowiązku to szkoda moich nerwów.
    Jeżeli tak to przy założeniu że kupiłem za 200 zł i sprzedałem za 100 zł to przychód wykazuje na poziomie 100 i koszty jego uzyskania 200?
    I najważniejsze czy muszę to rozliczać na pit 36? Jeżeli tak zważając że żona pracuje w oparciu o umowę o pracę to czy mogę się rozliczyć razem z żoną na pit36

 30. W 2017 roku zainwestowałem w krypto. Dopiero w 2018 chcę wypłacić podstawę, którą wchodziłem w krypto, a zysk z obrotu wciąż trzymać w krypto. Czy muszę wtedy złożyć zeznanie podatkowe w kwietniu 2018 za rok 2017, jeśli nie wykazałem zysku z przejścia w walutę fiat?

 31. Znalazłem kolejny ciekawy komentarz na forum bitcoin, tym razem użytkownika kosma:


  Ponieważ wiele osób zastanawia się nad tym w jaki sposób rozliczyć dochód uzyskany z obrotu kryptowalut i takich wątków na forum jest sporo to też wiele osób zastanawia się nad tym – co nam grozi za brak rozliczenia się z fiskusem? Jakie ustawodawca przewidział sankcje i też w jaki sposób dochodził będzie należnych podatków oraz w jaki sposób fiskus jest w stanie namierzyć podatników którzy obowiązku podatkowego nie dopełnili?
  Na wstępie zaznaczę, że postaram się operować językiem potocznym i zrozumiałym dla wszystkich oraz aby moich wypowiedzi na ten temat nie traktować jako sugestii ani tym bardziej podpowiedzi, i są to jedynie moje rozważania, przy których każdy głos w temacie mile widziany.
  Ponieważ temat jest bardzo obszerny, to wedle mojej oceny opiszę tylko najbardziej prawdopodobne warianty w sposób który mam nadzieję pozwoli naświetlić zagadnienie.

  ROZDZIAŁ I
  Obowiązki

  Osiągając dochód z obrotu kryptowalut spoczywają na nas niżej wymienione obowiązki:
  1. Odpowiednie udokumentowanie zdarzeń które mają wpływ na osiągnięty dochód.
  2. Na podstawie zestawienia udokumentowanych przychodów i rozchodów obliczyć dochód podlegający opodatkowaniu.
  4. Na stosownym formularzu PIT poinformować fiskusa o osiągniętym dochodzie i wynikającej z tego tytułu kwocie podatku do zapłaty.
  5. Wpłacie wykazanej w zeznaniu rocznym (PIT) kwoty podatku.

  ROZDZIAŁ II
  Sankcje

  1. Zaniechanie jednego, dwóch, trzech lub wszystkich czterech obowiązków jest czynem zabronionym które zakwalifikowane może być jako wykroczenie lub jako przestępstwo skarbowe i od kwalifikacji czynu uzależniona jest sankcja (kara).
  2. Za wykroczenie przewidziane są mniej surowe kary niż za przestępstwo i najniższy jej wymiar w 2018 roku wyniesie 210 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia).
  3. Z kwalifikacją czynu jako przestępstwo mamy do czynienia jeśli kwota narażenia skarbu państwa na uszczerbek jest wyższa niż 10 500 zł (5 x MW) i najniższy wymiar grzywny w 2018r. to 700 zł (MW / 30 x 10).
  4. Nakładając mandat lub karę grzywny, uwzględnia się stan majątkowy i rodzinny oraz dochody i możliwości zarobkowe.
  5. Bez względu na kwalifikację czynu odprowadzić też musimy należny podatek plus ustawowe odsetki za zwłokę (tzw sankcyjne) w wysokości 7% w skali roku.

  Kodeks karny oraz kodeks karny skarbowy przewiduje również inne kary ale na chwilę obecną je pominę uznając, że przewidziane są one dla cięższych przestępstw takich jak wyłudzenia podatku, fałszowania dokumentów, firmanctwo czy oszustwa podatkowe na dużą skalę. Pominąłem też maksymalny wymiar kar finansowych, z powodu jak wyżej.
  Najwyższe kary, czyli kary pozbawienia wolności orzeka się rzadko i stanowią one zaledwie 3% z wszystkich orzeczonych kar, a w tych 3% mieszczą się kary orzeczone za przestępstwa w podatku VAT (najczęściej), celne (przemyt) jak i przestępstwa za naruszenie przepisów akcyzowych (alkohol i wyroby tytoniowe).

  W tym miejscu warto wspomnieć o podatku sankcyjnym w wysokości 75%, o którym to często można usłyszeć, a który nakładany jest w przypadku nieujawnionych źródeł dochodu. Nieujawniony dochód to zupełnie co innego niż nieujawnione źródło dochodu i z takim przypadkiem najczęściej mamy do czynienia gdy organ skarbowy pozyskał informację na temat dochodu, a jego źródła w toku postępowania podatkowego nie chcemy ujawnić. Dotyczy to zazwyczaj dochodów uzyskanych z przestępstw (rabunek, łapówka ale też nielegalna działalność gospodarcza której nie chcemy ujawnić).

  ROZDZIAŁ III
  Dochodzenie

  Warto się zastanowić nad tym w jaki sposób US może pozyskać informacje o tym, że osiągnęliśmy dochód i jego nie opodatkowaliśmy?
  1. Do kontroli może nas wziąć z przypadku, czyli losowo (pseudo losowo bowiem typuje dział analiz) z bazy podatników i w trakcie kontroli uzyskać od podatnika informacje na temat uzyskanych dochodów.
  2. Do kontroli może nas wezwać z informacji jakie uzyskał od podmiotów zobowiązanych do tego. Warto nadmienić, że każdy bank, prawnik, notariusz i doradca podatkowy również, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy powinien zgłosić do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej jeśli w monitorowanych transakcjach dostrzeże transakcje na kwotę wyższą od 15 tys euro lub 10 tys euro gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja jest nielegalna. Wtedy GIIF rozważa czy zgłosić taki przelew do US czy też nie, a jeśli zgłosi to wcześniej czy później wezwani zostaniemy do wyjaśnienia sprawy.
  3. Zakup nieruchomości lub drogiego samochodu też może skłonić US do przyjrzenia się naszym dochodom, w szczególności gdy z zeznań rocznych nie wynikają dochody pokrywające koszt wydatku.
  4. Donos życzliwego czyli tak zwana “informacja zewnętrzna” również może skutkować kontrolą, przy czym najpierw informacja przechodzi przez dział analiz.

  ROZDZIAŁ IV
  Zabezpieczenie

  Co zrobić w sytuacji gdy nie rozliczyliśmy się z fiskusem?
  1. Najprostsze rozwiązanie to dopełnić obowiązków ujętych w ROZDZIALE I i wraz z “czynnym żalem” złożyć zaległe zeznania oraz zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami. “Czynny żal” to instytucja donosu na samego siebie, która skutkuje brakiem sankcji za popełniony czyn zabroniony lecz aby przyniosła taki skutek musi być złożony zanim urząd skarbowy pozyska informację, że takowy czyn został popełniony, jak również musi być złożone zaległe zeznanie i odprowadzony podatek z odsetkami za zwłokę.
  2. Gromadzić dowody z okresu nierozliczonego lub je odtworzyć i złożyć zeznanie wraz z czynnym żalem gdy będziemy w stanie rozliczyć się pamiętając o tym, że okres przedawnienia wynosi 5 lat, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  3. Odbierać każde wezwanie z urzędu skarbowego pamiętając o tym, że jego nieodebranie, po 14 dniach od zostawienia awiza uważa się za dokonane (skutecznie doręczone).
  4. Zlecić doradcy podatkowemu lub innej wykwalifikowanej osobie (ubezpieczonej) wyprostowanie zaległych spraw podatkowych z umową pisemną w której zleceniobiorca weźmie odpowiedzialność za ewentualne błędy których się dopuści, a które wynikną z jego niewiedzy lub niedbalstwa.

  Rozdział V
  Kontrola

  Najważniejsze podczas kontroli to aby brać w niej czynny udział, osobiście lub poprzez pełnomocnika. Dlatego tak ważnym jest abyśmy o tej kontroli wiedzieli i zawiadomienie o jej wszczęciu odebrali (o czym wspomniałem wcześniej).
  Ordynacja podatkowa przewiduje trzy rodzaje kontroli podatnika i są to:
  1. Kontrola podatkowa – polega na weryfikacji rozliczeń podatnika i kończy się protokołem, bez wydania decyzji
  2. Postępowanie podatkowe – wszczynane wskutek wykrytych nieprawidłowości podczas kontroli podatkowej i kończy je wydana decyzja lub postanowienie.
  3. Czynności sprawdzające – to ściśle określone w ordynacji podatkowej czynności, które swym zakresem są węższe niż kontrola podatkowa i też nadużywane w zakresie ich nieobejmującym. Kończy je podpisanie protokołu który nie zawiera oceny prawnej sprawy i w razie wykrytych nieprawidłowości skutkuje wszczęciem kontroli podatkowej.

  Obojętnie czy posiłkujemy się wiedzą oraz doświadczeniem fachowca w sporze z urzędem skarbowym, warto zapoznać się z ordynacją podatkową i też sobie zapamiętać:

  Art. 180. § 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

  Art. 187. § 1. Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

  Art. 188. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.

  Jeśli w toku postępowania wydano decyzję z którą się nie zgadzamy to przysługuje nam odwołanie lecz mamy też możliwość wnieść uwagi i wypowiedzieć się odnośnie zebranego materiału dowodowego zanim decyzja zostanie wydana, co oczywiście może wpłynąć na kształt tej decyzji i warto z tego skorzystać.

  —————————-
  W powyższym starałem się zebrać wszystko co wydaje mi się istotne w temacie braku rozliczenia z fiskusem ale pewnie wiele rzeczy mi umknęło, to też temat proszę uznać za otwarty i rozwojowy 🙂

 32. Jeśli zarobiłem na kryptowalutach i wypłaciłem złotówki np w czerwcu 2017 jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej , następnie we wrześniu 2017 postanowiłem założyć działalność gospodarczą i rozliczać się podatkiem liniowym to jak mam się rozliczać za rok 2017?

 33. Załóżmy że kupiłem 1BTC za 3000zł (przy kursie 1000$)
  Przetrzymałem go przez 10 lat. Dolar w tym czasie wzrósł do 5zł za 1PLN.
  Sprzedaję swojego 1BTC i dostaję 1000$. Po pzeliczeniu w kanotrze dostaję 5000zł

  Czyli mam zysk 2000zł. No ale … tylko dlatego że dolar wzrósł, a może BTC się zatrzymało ?
  Zgodnie z tym co jest proponowane, to powinienem zapłacić podatek od tych 2000$.
  No ale ja zarobiłem na kursie dolara a nie na bitcoinie, więc dochód wynikający z wymiany waluty w kantorze, jak i z przewalutowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli transakcje te nie są dokonywane w ramach prowadzonej działalności.

  No i co szacowne grono na to powie ?

  • Zysk wymiany waluty wymaga płacenia podatku. To że nikt tego nie płaci, to już inna sprawa. Na tej transakcji przez te 10 lat inflacja zeżre z 70% i będziesz stratny.

Dodaj komentarz