Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów

3 kwietnia 2017 r. została wydana indywidualna interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.12.2017.2.BF dotycząca opodatkowania sprzedaży kryptowaluty Bitcoin.

Wnioskodawczyni opisała zaistniałą sytuację:

W 2011 r. Wnioskodawczyni zakupiła na giełdzie Bitcoiny. Wnioskodawczyni nie posiada żadnego potwierdzenia tej transakcji ponieważ giełda, na której dokonała zakupu już nie istnieje, a przelewu na giełdę dokonała za pomocą przekazu pocztowego. Wnioskodawczyni wskazuje, że jeżeli cena Bitcoina w bieżącym, tj. 2017 r. wzrośnie do satysfakcjonującego ją poziomu, to zamierza sprzedać Bitcoiny na giełdzie kryptowalut. Sprzedaż kryptowaluty Bitcoin nie nastąpi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej tylko jako osoba fizyczna.

W związku z powyższym zadała pytanie:

Jakie skutki podatkowe będzie rodziło sprzedanie w 2017 r. Bitcoinów, które zostały zakupione w 2011 r., na które nie posiada się żadnego potwierdzenia zakupu?

oraz napisała swoją interpretację:

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do końca kwietnia 2018 r. przychód ze sprzedaży Bitcoinów będzie musiała wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), rubryka 75 (koszty uzyskania przychodów) pozostanie pusta, ponieważ Wnioskodawczyni nie jest w stanie udokumentować kosztów zakupu Bitcoinów w 2011 r. Na potwierdzenie operacji sprzedaży Bitcoinów Wnioskodawczyni będzie posiadała wyciąg elektroniczny z giełdy kryptowalut, na której dokona sprzedaży.

Powyższa interpretacja została uznana przez urząd za prawidłową.

Reasumując, przychód z tytułu sprzedaży zakupionej w 2011 r. przez Wnioskodawczynię kryptowaluty Bitcoin stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Bitcoinów i w tym samym terminie wpłacić należny podatek. Wnioskodawczyni nie będzie mogła wykazać w zeznaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia kryptowaluty Bitcoin, gdyż nie posiada dowodu, który jednoznacznie mógłby potwierdzać zakup Bitcoinów (ich ilość, cenę zakupu itp.), a tylko taki dokument mógłby stanowić podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowanie

Przychód otrzymany ze sprzedaży bitcoinów wpisujemy w zeznaniu rocznym PIT-36 rubryka 74 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy). Można wpisać także koszty uzyskania przychodu  (nabycia bitcoinów), jeżeli posiadamy udokumentowaną transakcję zakupu, z podaniem dokładnej ilości i ceny BTC. Jeżeli kupowaliśmy bitcoiny na giełdzie, to powinniśmy znaleźć powyższe dane w historii transakcji. Niestety samo potwierdzenie przelewu złotówek na giełdę może być niewystarczające. Analogicznie należałoby podejść przy kupnie i sprzedaży innych kryptowalut.

Uzupełnienie

Została wydana kolejna interpretacja nr 0461-ITPB1.4511.27.2017.2.MR z której ważne są dwa stwierdzenia:

Jeżeli

podejmowane przez niego czynności nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, nie posiadają znamion działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wtedy rozliczamy tak jak w powyższym przykładzie czyli na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy).

Momentem powstania przychodu podatkowego z ww. tytułu, w odniesieniu do (…) obrotu walutą i kryptowalutą jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż, przewalutowanie kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości pieniężne.

Uzupełnienie 2

Została wydana kolejna interpretacja nr 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR z której wynika że wymiana jednej kryptowaluty na inną również podlega opodatkowaniu.

Zatem w tym przypadku występuje wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

Uzupełnienie 3

2017-12-01

Została wydana kolejna interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.240.2017.2.MGR z której wynika zupełnie coś odwrotnego niż w tej przytoczonej powyżej. Czyli że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wymiany kryptowaluty na walutę fiat.

Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż – przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.

Oprócz samego artykułu wiele przydatnych informacji znajdziecie również w komentarzach poniżej.

Uzupełnienie 4

2018-04-08

Film dr Sławomira Mentzena obrazujący i wyjaśniający obecną sytuację opodatkowania kryptowalut w Polsce:

Opodatkowanie kryptowalut po informacji od MF

Opublikowany przez Sławomir Mentzen 5 kwietnia 2018

 

Została wydana kolejna interpretacja 0112-KDIL3-1.4011.31.2018.2.AN z której wynika, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wypłaty fiatów z giełdy. Ta interpretacja ma sens biorąc pod uwagę dużą ilość giełd, które już nie istnieją z różnych powodów. Rodzima nasza giełda Bitcurex została zhackowa, ponoć ukradzione zostały tylko kryptowaluty ale jak się w rezultacie okazało przepadły też wszystkie fiaty z kont bankowych giełdy. Gdyby chcieć opodatkować ludzi z tych fiatów to mamy złodziejstwo w biały dzień, bo ludzie nie dość że stracili pieniądze to jeszcze musieliby zapłacić państwu podatek. Czysty absurd, a to nie jest odosobniony przypadek. Największa giełda na świecie MtGox upadła w 2014 r. i ludzie do tej pory nie odzyski żadnych pieniędzy. Pytanie czy należałoby tych wszystkich ludzi opodatkować, tak jak uważa nasz rząd, ja osobiście uważam że jest to absolutna bzdura, czego potwierdzeniem jest powyższa interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek opodatkowania powstaje w momencie przelania środków PLN z serwisu (umownie giełdy) na jego konto bankowe. (…) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. (…) A zatem w przypadku obrotu kryptowalutą poza prowadzoną działalnością gospodarczą, momentem powstania przychodu jest moment kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości w walucie tradycyjnej.

Wydana został również indywidualna interpretacja 0111-KDIB4.4014.393.2017.3.PM z której wynika, że nie należy płacić podatku PCC.

“Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.” (…) W 2014 i 2016 r. Wnioskodawca nabywał jednostki kryptowaluty bitcoin na giełdach kryptowalut, czyli w serwisach internetowych, które oferują usługi polegające na kojarzeniu osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą kryptowalut (dalej: „Giełdy kryptowalut”). (…) A zatem, skoro omawiane transakcje sprzedaży praw majątkowych – kryptowalut, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (będą z tego podatku zwolnione) to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawierania ww. umów (umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca będzie zakupywał kyptowaluty). Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Uzupełnienie 5

2018-04-12

Kolejny film dr Sławomira Mentzena obrazujący i wyjaśniający obecną sytuację opodatkowania kryptowalut w Polsce:

https://www.facebook.com/slawomirmentzen/videos/1713716142022915

Share

259 komentarzy do wpisu „Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów

 1. Powiedzmy, że wykopałem bitcoiny i nie mam udokumentowanego w żaden sposób kosztu ich zakupu, następnie sprzedaję je za łączną sumę 10000zł jako osoba fizyczna (nie jest to mój podstawowy dochód). Jak powinien zostać rozliczony wtedy podatek? Jaka stawka podatku powinna zostać zastosowana?

 2. ciekawe to wsio jest niezmiernie… szczególnie kapiące śliną usta US. Jeżeli wykażę zysk z tytułu handlu krypto, to US niezmiernie chętnie przyjmie ode mnie kasę, a nawet weźmie moje działania pod mikroskop. Co będzie, gdy zakupię krypto za pokaźną sumkę – i jak w którymś artykule – nie będę mółl tego zakupu udowodnić, a po pewnym czasie okaże się, że zakup był błędem… i kasę stracę… Czy US uzna tą stratę? Wątpię.

 3. Na forum.bitcoin.pl użytkownik multan zrobił ciekawy wpis jak wyliczyć dochód z handlu kryptowalutami jako osoba fizyczna. Pozostaje jeszcze pytanie kiedy należałoby założyć działalność gospodarczą ale na to chyba nie ma prostej odpowiedzi.


  Panowie i Panie, poniżej w linku jak wg. mojej i nie tylko mojej opinii (ale cały czas tylko opinii, nie porady prawnej) powinno wyglądać wyliczenie dochodu na potrzeby opodatkowania:

  Przede wszystkim:
  1. Każda transakcja musi być rozliczona osobno. Kwota przychodu to nie jest wartość łączna sprzedaży w trakcie roku minus łączny koszt zakupów, ale suma wartości przychodów wszystkich transakcji z osobna.
  2. W tym celu należy każdą transakcję rozliczyć, czyli wyliczyć wartość sprzedaży (to proste) oraz wartość kosztu wg metody FIFO- pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (to już bardziej skomplikowane i czasochłonne), ponieważ do wyliczenia dochodu musimy znać wartość za jaką nabyliśmy walutę którą akurat sprzedajemy.
  3. Po każdej transakcji sprzedaży trzeba zrobić podsumowanie jaki pozostał po transakcji stan konta, czyli musimy wiedzieć ile walut w jakich cenach zakupu posiadamy, żeby było łatwiej liczyć koszty do kolejnych transakcji sprzedaży.
  4. Jeżeli mieliśmy transakcje z zyskiem i transakcje ze stratą to jedne i drugie się liczą do dochodu za dany rok, po prostu je sumujemy.
  5. Jeżeli nie ma działalności gospodarczej koszt zakupu kryptowalut można wykazać dopiero w momencie ich sprzedaży (czyli nie jest jak niektórzy myślą, że jeżeli za wszystko co zarobili w trakcie roku kupili walutę to nie mają dochodu). Mają dochód z wszystkich wykonanych transakcji sprzedaży, a walutę którą zakupili i nie sprzedali będą rozliczać jako koszt do wyliczenia przychodu z kolejnych transakcji w nowym roku.

  Poniżej wyliczenie dla sytuacji kiedy gracz wykonał jedynie 10 transakcji w trakcie roku.
  Jeżeli ktoś wykonał setki/tysiące transakcji, to dopóki giełdy nie wyjdą z narzędziami obliczającymi dochód, trzeba się zaprzyjaźnić z excelem. Innej drogi chyba nie ma (jeżeli ktoś zna chętnie poznam)
  Plik oglądajcie w rozmiarze 65%, aby mieć widoczność na całą kalkulację, po lewej stronie historia transakcji, a po prawej jak została rozbita na wyliczenie dochodu. Koszt prowizji również można wliczyć do kosztów transakcji, ale to już się robi jaki sajgon (prowizje się płaci raz w PLN, raz w krypto itp) że ja odpuszczam, po prostu zapłacę podatek od nieco wyższej kwoty dochodu niż w rzeczywistości osiągnąłem.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nCk_D5SSCDYaZBHT3utyUjHHTYufn8rZ8rSFNdGhcSA/edit?usp=sharing

  multan

  https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?p=414189#p414189

 4. A co w takiej sytuacji? Powiedzmy, że kilka lat temu nie prowadząc wówczas działalności gospodarczej nabyłam pewną ilość jednostek BTC – “x”. Od tego czasu, dokonałam szeregu transakcji na giełdach kryptowalut, wymieniając BTC na inne coiny, przez co obecnie jestem w posiadaniu “y” jednostek jednego coina i “z” jednostek drugiego coina. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą. Chcę wymienić coiny na PLN. Mogę się rozliczyć w ramach prowadzonej działalności?

 5. A ja mam inne pytanie, co gdy kupiłęm np 0,5BTC 10 tyś btc, później zaś dokupiłem np za 5tyś 0,3BTC, czyli mam razem 0,8BTC (wydałem na to przykładowo 15tyś). Następnie sprzedałęm tylko 0,4BTC za 6tyś, kiedyś tam indziej 2BTC za 3tyś. itd.. Jak tu zastosować metodę FIFO? odp nie da się. Metodę FIFO można zastosować gdy równe sumy kupujemy i równe zbywamy inaczej wg mnie nie jesteśmy w stanie dojść które było pierwsze, a które nie.

 6. Krótkie pytanie.
  1.Wpłacam na giełdę 1000 PLN
  2.Kupuję krypto za 1000 PLN
  3. Sprzedaję krypto za 2000 PLN
  4. Kupuję krypto za 2000 PLN
  5. Koniec roku!

  Jaki mam podatek do zapłaty?
  Ponieważ każdy mówi, że powstaje obowiązek podatkowy w momencie wymiany fiat/krypto, ale skoro moje koszty > przychodu, bo -1000 (2) + 2000 (3) – 2000 (4) = -1000 to czy mam coś w tym roku deklarować w PIT?

 7. Mam pytanie:
  Czy jest gdzieś określone czym jest giełda kryptowalut? Czy podlegają one jakimś rygorom KNF, MF itd. ? Czym jest transkacja na takiej quasi giełdzie? Co w przypadku gdy nie mam dostępu do portalu/giełdy i nie wiem ile wykonałem tam transkacji czyli nie wiem co i ile mam rozliczyć?Czy KNF gdzieś to przetrzymuje? Czy mimo bankructwa giełdy nie powinno się mieć wglądu do transkacji? Czy wyciągi wygenerowane z takiej quasi giełdy mają jakąkolwiek moc prawną czy sa one respektowane do rozliczania z US? Co w przypadku gdy giełda poprzez niedbalstwo cofnęła wcześniej wygenerowane transkacje kupna/sprzedaży (tak zrobił Currex w 2013 roku), co w przypadku gdy mimo przeprowadzonej transakcji pieniądze USD i EUR zostaja potrącone żeby zrekompensować kradzież środków(tak zrobił Bitstamp w 2015r.). Co w przypadku gdy giełda wykonała transakcje bez pokrycia (tak zrobił MtGOX)? Co w przypadku gdy wykonałem transkacje i zleciłem przelew , a giełda została zamknięta (eBTC) Co w przypadku gdy nie zgadzam się ze sposobem przeliczenia transakcji przez quasi giełdę (głośna afera ze sposobem naliczania prowizji przez Bitstamp)? Co w przypadku gdy giełda wykonała transakcje automatycznego kupna i sprzedazy niezgodnego ze sztuką jaka jest opisana na rynkach forex i akcji (słynny silnik MtGOX które robił różne dziwne zlecenia) Co w przypadku gdy nie otrzymałem reuglaminu do podpisania w raz z opisem ryzyka w wersji polskiej i papierowej tak jak ma to miejsce przy rynkach FOREX i giełd akcji? Reasumując czy transakcje takie quasi giełdy można wogóle jakkolwiek traktować prawnie ? Czy nie za daleko są tu wyciągniete wnioski o “transakcjach” i analogii do bardzo regulowanych rynkach takich jak forex? Czy US nie bedzie kwestionował dziwnych plików CSV z giełdy krzak w Honolulu , albo jakiejkolwiek innej pseudo giełdy? czy nie powinno sie zatem rozliczać ile po prostu zarobiłem bo mam na koncie bankowym i ile wydałem z tego konta do czasu gdy wszystko się nie ureguluje oraz giełda kryptowalut nie zdobędzie statutu prawnego ?

 8. no dobrze.
  Jestem troche zielony ale skoro nbp mówi że BTC nie jest legalnym pełnoprawnym środkiem płatniczym i pewnie reszte kryptowalut traktuje podobnie. Skoro to wirtualna zabawka dla amatorów, straszliwie ryzykowna itp…. A jednak starają się wszyscy jakoś coś uszczknąć z tego tortu. Podatki z jednej strony a z drugiej chęć blokady i delegalizacji całego rynku krypto walut. Jak zawsze obłuda systemu skarbowego w koalicji z bankami. Potrwa to zapewne do momentu aż ktoś wymyśli sensowny system podatkowy albo lawiny nie da się zatrzymać. Krypto-waluta niewiele się różni od systemu innych walut. Płacimy w sklepie kartą (czy wyciągamy gotówkę) to tylko elektronika i szum na łączach przelatuje z banku do banku. Pieniądz już jest bardziej wirtualny niż kiedyś. To czym straszy nas NBP dotyczy ich też – ataki hakerów na systemy bankowe mogą wyczyścić nasze konta bardzo sprawnie, ponadto instytucje rządu mogą blokować nasze konta (takie widzimisie). To co boli KNF i NBP to że są to pieniądze poza ich kontrolą a ludzie chcą i mogą być wolni. Obecnie krypto są już bardziej bezpieczne niż banki (rozproszenie stanów portfelii). Podejrzewam że rozbudowane moduły statystyczne banków już zauważyły odpływ pieniędzy na rynki krypto. Tak że może im runąć ten cały system – ich własna o wiele większa bańka inwestycyjna 😉

 9. A ja mam takie proste pytanie:
  W PKPiR przychód ze sprzedaży bitcoina należy wpisać w rubryke 7 (wartość sprzedanych towarów i usług) czy może w rubrykę 8 (pozostałe przychody?)

 10. Ja wam powiem jedno – nic nie płaćcie tym xxx !! Założyć konto na babcie, wypłacić kase i niech sie … ta banda złodziei ! Za moje żreć, chlać i willi budowac nie będą !!!!

 11. A co w sytuacji, gdy pieniądze wpłacone na giełdę pochodzą z kredytu? Wpłaciłem 3 partiami od sierpnia tego roku, obecnie już wypłacona została cała wartość kredytu, a na giełdzie zostały jakieś małe kwoty zysku. Wg. mnie przychód – koszty (kredyt) =dochód 0. Czy w Picie za 2017 powinnam o tym pisać

  • W interpretacji mowa jest o przychodzie. Jeżeli dobrze rozumiem to przy zamianie crypto/crypto nie ma dochodu, bo wartości walut w momencie wymiany są takie same? Należy więc zaksięgować transakcję, natomiast dochód, zgodnie z interpretacją wcześniejszą jest dopiero po zamianie crypto na fiat?
   Pytanie jakim dokumentem to zaksięgować?

 12. Jesli zainwestowalem w tym roku 20k w krypto a w przyszlym roku dopiero wyplacam calosc, zalozmy 40k to w rozliczeniu za 2016 wpisuje strate? Czy w rozliczeniu w 2017 bede musial placic podatek od 40k czy zysku 20k?

 13. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób prowadzić ewidencję obrotu kryptowalutami. Załóżmy, że prowadzimy poprawnie działalność gospodarczą i rozliczamy się na podstawie ksiąg podatkowych. Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający nabycie/zbycie kryptowaluty. Bitbay nie oferuje takich dokumentów, jedynie wystawia fakturę za obsługę (prowizje) miesięcznie. Wydruk historii operacji jest dosyć niejasny i nie sądzę by był czytelny dla US. Czy ktoś mógłby się podzielić się informacją jaki taki dokument powinien wyglądać i jak sobie ułatwić pracę jeżeli wykonuje się sporo transakcji w ciągu miesiąca.

 14. Co w przypadku gdy zainwestowałem w krypto przykładowo 10 000 zł rozdzielając je pomiędzy kilka polskich giełd. Przelewałem środki w krypto pomiędzy tymi giełdami i bywało, że zamieniałem je na złotówki ale, nigdy jednorazowa kwota zamiany na złotówki nie była wyższa aniżeli te 10 000zł, zawsze niższa i ponownie za nie kupowałem krypto. Ogólnie jakby zsumować ten obrót i wymiany podejrzewam, że mogła być wyższa. Co w takim przypadku ?

  Co z kontraktami np. trzymam swoje krypto na giełdzie w formie kontraktu oprocentowanego i co 1 min mam podsumowanie i dostaję jakiś tam niewielki % tego ?

 15. Jest jeszcze inna kwestia. Jeżeli otrzymałem krajowy bądź zagraniczny za pośrednictwem BTC ( lub innego krypto ) i chcę te pieniądze przeliczyć na złotówki, to czy wtedy pojawia się obowiązek podatkowy? Dlaczego miałbym być stratny na zwykłym transferze bankowym?

 16. Co się stanie w wypadku gdy ktoś prowadzi konto w BTC z opcją automagicznego przewalutowania na USD / PLN przy płatności kartą do tego konta? Jak coś takiego rozliczyć?

 17. Ja to widzę tak mam 2 słubki w historii transakcji na giełdzie kupno to moj koszt sprzedaż to mój zysk. Odejmuję od zysku koszty i wychodzi dochód. I od tego dochodu 19%. Mam rację ?

  • Robiąc inwentaryzację wychodzi że robiąc na 2 słupki tzn wszystkie sprzedaże – koszt zakupów
   wychodzi inny wynik niz z metody FIFO. A z tego co wyczytałem w necie to podobno powinno się robić inwenturę roczną na zasadzie FIFO, ale gdy będziemy mieli setki czy tysiące transakcji zakładając że duzo handlujemy czy też używamy bota to policzenie tego przez FIFO jest niemożliwe, chyba że będziemy trzymali się zasady że sprzedajemy taką samą ilość jak zakupujemy.

 18. Rozumiem, że sprzedając krypto np w październiku mogę wstrzymać się z poinformowaniem US do kwietnia/terminu PIT? Nie powinienem podatku zapłacić od razu?

 19. Witam
  Chciałbym uczciwie sprzedac BTC zakupione i pomnozone dawno temu bez mozliwosci udokumentowania tego, czyli zaplacic podatek od calosci. Prowadze DG zwiazana z wydobyciem kryptowalut na podatku liniowym. Czy moge wpisac sobie te btc z dawnych czasow na stan firmy i zaplacic od nich te 19%? Czy w takim przypadku musze od razu do 20 nastepnego miesiaca uiscic caly podatek? Interesuja mnie tez sposoby optymalizacji podatkowe zapewne przez spolki offshore czy jakies cypryjskie wehikuly. Jakie sa plusy i minusy takiej optymalizacji i przy jakich kwotach to sie oplaca i czy nie przeszkadza w korzystaniu z tych pieniedzy w codziennym zyciu?

 20. Chyba dalej nie widze 100% jasne odpowiedzi na proste niby pytanie.

  Chodzi o powszechna sytuacje gdy kupujemy krypto w roku np 2017 ale sprzedajemy juz w innym roku np 2019, zakladam ze krypto rosnie i nie ma straty.

  Co z kosztami, normalnie odejmujemy od przychodu 2019, koszt z 2017 i mamy dochod do rozliczenia, czy obowiazuja jakies 50% kosztow, 5letnie limity kosztow i inne cuda ksiegowosci i interpretacji.

  Pozdrawiam

   • Czy jeśli kupując np. w tym 2017 roku krypto i część z nich zamienimy na fiaty i wypłacimy (ale nie mamy dochodu tylko stratę), następnie resztę krypto sprzedamy w 2018 i Total mamy dochód, to powinniśmy się rozliczać dopiero w 2019 i wtedy wpisać całkowity koszt i przychód w PIT? Czy jeszcze w 2018 powinniśmy wypełnić PIT mimo straty?

    Pozdrawiam

    • W 2018 r. składamy pita wykazując stratę. W 2019 r. składami pita w którym możemy rozliczyć 50 % straty z roku 2017. W następnym roku możemy rozliczyć drugie 50 % straty.

     • Jeszcze tylko chciałbym jedno doprecyzować i daje spokój 🙂 Rozumiem że do pita nic nie dołączam, wpisuje tylko “gołe liczby” a cała reszta jest tylko w razie kontroli ?

       • Panie Prezesie kochany

        Zadalem pytanie o rozliczenie z roznych lat i odpowiedzial Pan mi ze rozliczyc normalnie czyli odejmujac koszty od przychodz.

        Nastepnie kolejne osoba pan Daniel spytala w sumie o to samo i juz Pan powiedzial ze odlicza sie tylko 50% kosztow.

        Pan Daniel sprzedal tez w 2018 walute kupiona w 2017 dokladnie o to o co pytalem tylko on jeszcze jakas strate mial ale jemu odpowiedzial Pan ze ma wyliczyc tylko 50% kosztow a u mnie 100%

        Doprawdy nie rozumiem

 21. Jeśli kupuję bitcoiny za złotówki na giełdzie w czasie korekty np w cenie 6000 $ za 1 btc , następnie gdy cena urośnie do 11 000 $ to wtedy sprzedaje , następnie znowu za złotówki które są na giełdzie na moim balansie z poprzedniej transakcji kupuje bitcoiny gdy znowu jest korekta w cenie 6000 $ to nie płacę podatku ? podatek płacę dopiero jak wypłacę złotówki z giełdy na konto bankowe? z góry przepraszam jeśli moje pytanie się powtarza

 22. Cześć,
  Załóżmy, że chce kupić jako osoba fizyczna BTC za 100tys zł na giełdzie.
  Załóżmy, że na giełdzie nie wiem od kogo kupuję więc nie mam żadnych danych osoby sprzedającej. W której rubryce pcc powinienem umieścić ta kwotę ? W rubryce 25 Umowa sprzedaży gdzie nie wiadomo od kogo kupiłem? Czy w rubryce 44 Inne ?

  Pozdrawiam,
  Pawel

 23. Witam,
  a co z np. taką sytuacją:
  Załóżmy że w 2013 roku przez kilka miesięcy bawiłem się kopaniem, później przestałem i zapomniałem o sprawie.
  Robiłem to prywatnie (bez działalności), badawczo, na własnym domowym komputerze – wtedy jako ciekawostka bez nastawiona na realny zysk…

  Teraz odkurzyłem mój portfel i chciałbym go spieniężyć…

  Pytanie1:
  Rozumiem, że po przelaniu BTC na giełdę czy przez Kantor i zamiany ich na ZŁ – będę miał obowiązek podatkowy 18/32%
  Czy sprzedaż musi być rozliczona koniecznie a PIT-36?
  W PIT-37 też jest rubryka „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy” (pozycje 52 i 53)
  – No to który PIT37 czy PIT36 – będzie odpowiedni?

  Pytanie2:
  Czy i jakie problemy mogą wyniknąć po sprzedaży – chodzi o potencjalne pytania skąd pochodzą moje BTC?
  Czy US możne się zainteresować jak pozyskałem środki? Jak się tłumaczyć?
  Kopałem prywatnie bez działalności, nie mam żadnych dowodów ze “kopałem”.
  Mam jedynie informacje o wpływaniu środków z kopalni (polmine – która już nie istnieje) na mój portfel – wszystkie daty z 2013 roku.

  • Jakoś nie widzę odpowiedzi na moje pytania… 🙁
   to chociaż:
   Czy sprzedaż musi być rozliczona koniecznie a PIT-36?
   W PIT-37 też jest rubryka „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy” (pozycje 52 i 53) – No to który PIT37 czy PIT36 – będzie odpowiedni?
   Dodam że nie mam działalności i zawsze rozliczam się z żoną na pit-37.

 24. Witam ponownie,

  Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż – przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.

  Interpretacja jest późniejsza od tej ‘problematycznej’ dla traderów.

  • Nie wiem jak mam to skomentować. Ta faktycznie przeczy tamtej, choć w tamtej wnioskodawcą była osoba prowadząca działalność gospodarczą a tu jest osoba fizyczna ale to czy należy prowadzić działalność gospodarczą przy handlu kryptowalutami to znowu temat rzeka. Chyba podsumuję to tak, wnioskując o wydanie indywidualnej interpretacji można się spodziewać wszystkiego.

 25. Wiecie w jakich krajach przepisy podatkowe są albo korzystniejsze albo w ogóle do ominięcia? Rozważam przeprowadzkę. Najchętniej do jakiegoś anglojęzycznego kraju ale nie koniecznie.

 26. Witam,

  Mam pytanie, a co jeśli załóżmy za 2/3 tysiące doładuję giełdę i codziennie wymieniając walutę (kupując/ sprzedając) będę miał zyski rzędu paru/kilkunastu złotych (niby zorganizowane działanie i ciągłe z racji tego, że codziennie bilans konta się zwiększa) , jednak pieniądze będą wypłacane w różnych ilościach może raz na kilka miesięcy lub raz na rok. Czy to dalej wychodzi na to że jest to działanie ciągłe i potrzebna jest w tym wypadku Działalność Gospodarcza, gdyż codziennie są przychody na koncie giełdowym, czy patrzy się jedynie na moment w którym zarobiona kwota zostanie wysłana z giełdy na konto bankowe? Więc byłoby to sporadyczne i nie comiesięczne działanie, w takim przypadku nie potrzebuję DG i jedyne co to muszę zapłacić podatek od tej danej kwoty którą wyciągnąłem ( nie od całej widniejącej na giełdzie ) ?

  • Dla US nie ma znaczenia co Ty sobie z tymi pieniędzmi zarobionym robisz, czy wypłacasz z giełdy czy nie. Ważne żebyś zapłacił podatek a jeżeli handlujesz w sposób zorganizowany i ciągły to założył firmę.

 27. Wszędzie piszą o opodatkowaniu przy handlu bitcoinami.
  A co jeśli sprzedałem w 2017 LTC które wykopałem własnym sprzętem w 2014 roku ? jak mam to wykazać jako dochód i czy mam to w ogóle gdzieś wykazywać ? Sprzedałem za około 7kzł na giełdzie + przelew na własne konto w złotówkach.

  • Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli kupujesz prawa majątkowe od osoby fizycznej, a Bitcoin uznawany jest w Polsce za prawo majątkowe, to musisz zapłacić podatek PCC w wysokości 1%.

   • Rozumiem, tylko pojawia się problem, że w przypadku giełdy nie wiemy od kogo kupujemy. Czy jest to osoba fizyczna czy przedsiębiorca. Co w takim wypadku ?

    Pozdrawiam,
    Paweł

       • Witam i pytam dalej o to co Paweł?!
        Kiedy i od czego te 1% PCC do zapłaty?
        Czy aby nie ma tego odprowadzać giełda?

       • @prezes Nie wszystkie kantory wystawiają faktury lub rachunki. Przykładowo taki abushift nie jest w stanie wystawić faktury.
        Zastanawiam się czy płacą w ogóle podatki, spółka założona w sierpniu 2017 – porobią trochę wałów i się zwiną z rynku.

       • Niestety wiele giełd już splajtowało i trzeba mieć to na uwadze ale jeżeli korzystasz z kantoru to masz niewielką szansę na to, że akurat kantor padnie w trakcie realizacji Twojego zlecenia.

       • Jak to wygląda na profesjonalnej GPW?
        kto co nalicza i za co płaci?
        Jeśli kupuje lub sprzedaje cos (chyba było od 1 tys zł) Kowalskiemu, płace PCC ale tu pośredniczy podmiot gospodarczy ,spółka np. wiec o co kaman?

       • Czyli PCC 1% występuje przy zakupie BTC od osoby fizycznej. A jak kupuje w kantorze – od firmy, to też muszę zapłacić PCC? Jaki symbol formularza PCC należy wypełnić? (do wyboru mam: PCC-, PCC-2, PCC-3)
        Pozdr.

 28. Witam,

  https://interpretacje-podatkowe.org/waluta/0112-kdil1-3-4012-237-2017-2-pr?zaznacz=bitcoin

  Czy ta interpretacja w jakikolwiek sposób, Pana (i innych zainteresowanych) zdaniem zmienia moment powstania obowiązku podatkowego?

  W szczególności zainteresował mnie ten fragment:

  Przechodząc natomiast do podstawy opodatkowania w sytuacji sprzedaży jednostek wirtualnej waluty w zamian za inne wirtualne waluty należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia.

  Orzecznictwo TSUE wskazuje, że odpłatność ma miejsce, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym; dostawcę towarów lub usługodawcę łączy z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności; wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług.

  Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług. Zatem odpłatną dostawę towaru (odpłatne świadczenie usług) identyfikuje się zarówno w sytuacji klasycznej transakcji (pieniądze za towar/usługę), jak również w sytuacji np. wymiany barterowej.

  Barter w rozumieniu powszechnym to wymiana bezgotówkowa, czyli zamiana towaru (bądź usługi) za towar (bądź usługę). Polega na wzajemnej wymianie, bez konieczności sięgania po pieniądze. Pomimo braku rozliczenia w środkach pieniężnych, ma charakter umowy odpłatnej. Istotne jest, aby wymieniane towary/usługi były sobie równe co do wartości. Celem umów barterowych jest niedokonywanie dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami, a w konsekwencji maksymalne uproszczenie obrotu gospodarczego. Należy dodać, że z orzecznictwa TSUE wynika, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80).

  Zatem w przypadku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty w zamian za inne wirtualne waluty (usługa za usługę), za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy, wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane w zamian za sprzedaż jednostek wirtualnej waluty.

  W przypadku wymiany kryptowalut na inne kryptowaluty, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do zamiany wartości wirtualnych na tradycyjne. Transakcja wymiany kryptowalut odbywa się bowiem wyłącznie w sferze wirtualnej.

  Z powyższym nie można się zgodzić, ponieważ jak wynika z opisu sprawy, wartość rynkowa kryptowalut jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany wirtualnych walut, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do tradycyjnych walut.

  Zatem w tym przypadku występuje wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

  Czekam na Państwa opinie.

  Pozdrawiam,

  • Dla Wnioskodawcy na pewno zmienia, chyba że zaskarży tą interpretację, a dla innych?
   Skoro powstała taka interpretacja to należy domniemywać, że takie jest oficjalne stanowisko US, co by oznaczało że obowiązek podatkowy powstaje również przy zamianie jednej kryptowaluty na inną.

   • Co ciekawe, spotkałem się ze stanowiskiem całkowicie odmiennym – kilka miesięcy temu, chyba w czerwcu, nawet podsyłałem ją tutaj w komentarz. Dynamika sytuacji jest porażająca i szkodliwa.

    • Ale czy możemy wogóle mówić o dochodzie w przypadku wymiany krypto-krypto? Powiedzmy że mam 1 BTC i zamieniam na 100 LTC, jaki dochód osiągnąłem? Idąc dalej 100 LTC wymieniłem po jakimś czasie na 1,1 BTC, jaki teraz mam dochód?
     w momencie wymiany wartość rynkowa tych walut była taka sama, więc dochodu nie ma?

      • Świetnie czyli jeśli ktoś wyceni “podanie mojej ręki” i bedzie wstanie za to zapłacić to inni z którymi się przywitam też bedą musieli podatek zapłacić ? Głupota. Niech się zdecydują czy bitcoin to waluta czy usługa.

      • A zapomniałbym. Moim zdaniem ta interpretacja jest do zaskarżenia ponieważ posiadając kryptowaluty i fiaty na giełdzie, nie jesteśmy w jej posiadaniu. Możemy jej używać za pomocą narzędzi, które udostępnia nam giełda. Natomiast nie jesteśmy w jej posiadaniu. Usługa zostanie wykonana dopiero gdy nasz klucz prywatny będzie miał w blockchaine wpisaną wartość, którą w giełdzie ustaliliśmy z użytkownikiem (kontrahentem). Analogiczna sytuacja: zamawiamy oprogramowanie i usługa staje się wykonana dopiero gdy oprogramowanie do nas dotrze i będziemy go wstanie używać. W ogóle nie ma sensu podpierać się tymi interpretacjami ponieważ osoby je wydające nie mają zielonego pojęcia jak działa blockchain.

  • Wg mnie ta interpretacja jest niezgodna z prawem i wnioskodawca może ją zaskarżyć. KIS w jednym miejscu uważa że:

   “jednostki wirtualnej waluty … będą wpisywać się w formę prawnego środka płatniczego (dla celów VAT)”

   a w innym uważa, że kryptowaluta to usługa:
   “w przypadku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty w zamian za inne wirtualne waluty (usługa za usługę)”.

   Oznacza to, że KIS sam sobie zaprzecza w swojej interpretacji.

 29. Witam,
  załóżmy mały przykład

  Na początku 2017 kupuję 1 BTC za 3000 zł, następnie handlując altcoinami robię z tego 3 BTC. Pod koniec 2017 sprzedaję 1 BTC za 30000 zł i rozliczam z tego pit (za 2017) na przychód 27000 zł. Resztę, czyli 2 BTC zostawiam na portfelu i sprzedaję przykładowo w 2018, przykładowo po 20000 zł za sztukę, czyli razem 40000 zł. Jak będzie wyglądać rozliczenie za 2018? Czy rozliczam się podobnie jak Pani z przykładu, za przychód 40000 zł nie wpisując nic w koszcie uzyskania przychodu?

  Pozdrawiam

 30. Prezesie, jeśli w miesiącu powiedzmy wrześniu zakupiłem BTC za 1000 PLN na polskiej giełdzie. Potem zakupiłem za te btc inną kryptowalutę, potem sprzedałem ją otrzymując złotówki na giełdzie a na koniec znowu kupiłem BTC. To czy w tym momencie powinienem rozliczyć podatek z momentu kiedy zamieniłem altcoiny na złotówki, czyli de facto odprowadzić podatek od ilości PLN po przeprowadzonej transakcji mimo że zaraz potem znowu kupilem za nie BTC?
  Przyznam, że zainteresowałem się kryptowalutami i rzeczywiście przez chwilę kupowałem, sprzedawałem w sumie bez większego zysku, raczej by zobaczyć z czym to się je. I teraz zastanawiam się czy i jak to rozliczyć?

   • Ale czy ta sprzedaż za złotówki, z przykładu Mario powyżej, nie jest równoważona w kosztach przez ponowny zakup BTC? Jakiego rodzaju “podatek do odprowadzenia” pojawia się w tym pośrednim momencie sprzedaży owej innej-kryptowaluty, skoro kwota zostanie zaraz wykorzystana na zakupy? Interesuje mnie przypadek osoby fizycznej.
    Przykładowo:
    Wpłacam 1000zł na giełdę. Kupuję 1 BTC za 1000zł. Jakiś czas później sprzedaję 0.5 BTC za 2000zł. Za uzyskane 2000zł kupuję 10 LTC po 200zł. Po koniec roku sprzedaję pozostałe 0.5 BTC za 3000zł i (re)kupione 10 LTC za 4000zł, i wypłacam z giełdy. Moje koszty to 1000zł (+ 2000zł) a przychód to 3000zł + 4000zł (+ 2000zł). Dochód 6000zł i od tego podatek.
    Czy to co napisałem jest w ogóle poprawne?

 31. Trochę to dziwne, gdyż jak “handluje” kryptowalutami tzn. kupuje i sprzedaje to czasami tracę czasami zyskuje czy nie powinno się rozliczać tylko pieniędzy które z giełdy wypłaciliśmy? Przecież jak zarobię na jednej transakcji i powstanie obowiązek zapłaty podatku i go zapłacę , a za miesiąc strace część środków ze względu na złą inwestycję to nikt mi nie zwróci zapłaconego podatku mimo że w końcowym rozliczeniu wyjdzie że wpłaciłem na giełdę 10 tys zł a wybrałem 8.

  • Takie są przepisy. Jeżeli na koniec roku okaże się, że jednak straciłeś to wykazujesz stratę, którą będziesz mógł rozliczyć w najbliższych 5 latach, nie więcej niż 50% straty w ciągu roku.

 32. Witam. Te interpretacje dotyczą waluty bitcoin a co z innymi walutami, jak się zarabiało na innych krypto ? Niby sprawa oczywista że krypto to krypto ale tu dokładnie napisali że chodzi o kryptowalute bitcoin.

 33. Witam,
  Mam takie pytanie, bo nie do końca rozumiem. Czy sprzedać kryptowalut musi być rozliczona na PIT-36? W PIT-37 też jest rubryka “Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy” (pozycje 52 i 53) i w związku z tym pytanie, czy jeśli rozliczam się normalnie na PIT-37 to wpisywałbym to tam, czy jednak mimo wszystko potrzebny jest dodatkowo PIT-36?

 34. Dzięki za wpis.
  Mam pytanie odnośnie przechowywania środków na giełdzie Bitcoinów.
  Czy trzeba wpisać w Pita podatek do roku, gdzie się sprzedało bitcoiny na giełdzie, czy wtedy kiedy się wypłaciło z konta?

 35. Witam Ile jest tego podatku ??? i do jaiej kwoty mam się rozliczać ? czy jest jakiś miernik bo nie rozumiem waszego pisania
  jezeli przez rok czasu zarobie 1 milion zł mam się rozliczyć ile gdzie to jest napisane
  rozumiem że mam się rozliczyć z tego co zarobiłem nie z tego co wpłaciłem
  jezeli przez rok zarobie 1000zł to też mam się rozliczyć ale ile tego podatku jest 5% 10 % 20 % ? Ile ? czyli w tym roku 2017 zarobiłem 2,5 miliona zł to ile mam odprowadzić i to sładam w 2018 roku tak ? Prosze Odpowiedzieć a jak mój Kolega zarobił 800zł przez cały rok tez musi się rozliczyć ??? i jaki podatek ile % ??? jest taki sam na każdą kwotę czy jak gdzie to moge przeczytać bo nigdzie nie mogę znalesc tego uwzględnienia co i jak ?

  • Ile podatku trzeba zapłacić to jest kwestia indywidualna, która zależy od wielu czynników np. czy rozliczamy się jako osoba fizyczna, czy jako firma, czy to jest nasze jedyne źródło dochodu. Zasadniczo rozliczając się z US wystarczy podać tylko odpowiednie dane do odpowiednich tabelek i program sam obliczy podatek. Są też progi podatkowe od których zależy wysokość podatku.

Dodaj komentarz