Binance

Czy mamy już hossę na kryptowalutach?

Rynek kryptowalut w listopadzie 2023 roku przeżywa znaczący wzrost, a jednym z głównych katalizatorów jest rosnące oczekiwanie na wprowadzenie pierwszego spotowego ETF na Bitcoina. SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) ustaliła okno decyzyjne od 8 do 17 listopada na zatwierdzenie pierwszego spotowego ETF na Bitcoina. Analitycy rynkowi przewidują duże prawdopodobieństwo zatwierdzenia tych funduszy, co wywołuje nową falę FOMO (Fear of Missing Out) wśród inwestorów kryptowalutowych oraz tych, którzy jeszcze nie weszli na rynek​​​​.

Wzrost ceny Bitcoina

Cena Bitcoina osiągnęła nowy szczyt w 2023 roku, dochodząc do 38 000 dolarów. Ten wzrost cen jest częściowo przypisywany oczekiwaniom związanym z ETF, a także dyskusjom pomiędzy SEC a Grayscale dotyczącym konwersji ich produktu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) na ETF​​.

Gigantyczny wzrost kryptowaluty Kaspa

Kryptowaluta Kaspa (KAS) w przeciągu niespełna dwóch lat wzrosła o ponad 80 000 % z poziomu 0,0001699 $ do 14 centów. Niektórzy mówią że jest lepsza od Bitcoina. Czas pokaże czy mamy do czynienia z walutą jednej bańki czy z przyszłościowym i innowacyjnym projektem.

Potencjalne opóźnienia w wprowadzeniu ETF

Mimo rosnącego entuzjazmu, należy zauważyć, że wprowadzenie ETF na Bitcoina może być opóźnione nawet o miesiąc po zatwierdzeniu przez SEC. Wynika to z dwuetapowego procesu uruchamiania ETF, który obejmuje zatwierdzenie przez SEC oraz finalizację dokumentów prospektowych. Na dzień dzisiejszy dziewięciu emitentów spośród dwunastu aplikujących na ETF na Bitcoina złożyło zaktualizowane prospekty, pokazujące komunikację z Działem Finansów Korporacyjnych SEC​​.

Co to oznacza dla rynku?

Rosnące prawdopodobieństwo wprowadzenia ETF na Bitcoina oraz wzrost ceny tej kryptowaluty sugerują, że rynek może wchodzić w fazę hossy. Jednak inwestorzy powinni pozostać ostrożni i świadomi potencjalnych opóźnień i zmienności rynkowej.

Wzrost indeksów na rynku amerykańskim

Ostatnie tygodnie przyniosły również znaczący wzrost indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. To pozytywne zjawisko na szerokim rynku akcji może odzwierciedlać ogólnie poprawiającą się atmosferę inwestycyjną i rosnącą pewność inwestorów co do przyszłości gospodarczej. Wzrost tych indeksów, w tandemie z optymizmem na rynku kryptowalut, może wskazywać na szerszą zmianę nastrojów na rynkach finansowych, sugerując, że inwestorzy mogą być bardziej skłonni do podejmowania ryzyka w poszukiwaniu wyższych zwrotów.

Podsumowanie

Obecne wydarzenia na rynku kryptowalut, w tym perspektywa wprowadzenia ETF na Bitcoina oraz wzrost ceny tej waluty, wskazują na rosnące zainteresowanie i potencjalną stabilizację rynku. Chociaż przyszłość pozostaje niepewna, aktualne tendencje mogą być sygnałem nowego, optymistycznego rozdziału w historii kryptowalut.

A na deser film z moimi przemyśleniami i analizami obecnej sytuacji na rynku.

Dodaj komentarz