Abucoins 825x100 baner reklamowy

Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów

3 kwietnia 2017 r. została wydana indywidualna interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.12.2017.2.BF dotycząca opodatkowania sprzedaży kryptowaluty Bitcoin.

Wnioskodawczyni opisała zaistniałą sytuację:

W 2011 r. Wnioskodawczyni zakupiła na giełdzie Bitcoiny. Wnioskodawczyni nie posiada żadnego potwierdzenia tej transakcji ponieważ giełda, na której dokonała zakupu już nie istnieje, a przelewu na giełdę dokonała za pomocą przekazu pocztowego. Wnioskodawczyni wskazuje, że jeżeli cena Bitcoina w bieżącym, tj. 2017 r. wzrośnie do satysfakcjonującego ją poziomu, to zamierza sprzedać Bitcoiny na giełdzie kryptowalut. Sprzedaż kryptowaluty Bitcoin nie nastąpi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej tylko jako osoba fizyczna.

W związku z powyższym zadała pytanie:

Jakie skutki podatkowe będzie rodziło sprzedanie w 2017 r. Bitcoinów, które zostały zakupione w 2011 r., na które nie posiada się żadnego potwierdzenia zakupu?

oraz napisała swoją interpretację:

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2017 r. składanym do końca kwietnia 2018 r. przychód ze sprzedaży Bitcoinów będzie musiała wpisać w rubryce 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), rubryka 75 (koszty uzyskania przychodów) pozostanie pusta, ponieważ Wnioskodawczyni nie jest w stanie udokumentować kosztów zakupu Bitcoinów w 2011 r. Na potwierdzenie operacji sprzedaży Bitcoinów Wnioskodawczyni będzie posiadała wyciąg elektroniczny z giełdy kryptowalut, na której dokona sprzedaży.

Powyższa interpretacja została uznana przez urząd za prawidłową.

Reasumując, przychód z tytułu sprzedaży zakupionej w 2011 r. przez Wnioskodawczynię kryptowaluty Bitcoin stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Bitcoinów i w tym samym terminie wpłacić należny podatek. Wnioskodawczyni nie będzie mogła wykazać w zeznaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia kryptowaluty Bitcoin, gdyż nie posiada dowodu, który jednoznacznie mógłby potwierdzać zakup Bitcoinów (ich ilość, cenę zakupu itp.), a tylko taki dokument mógłby stanowić podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowanie

Przychód otrzymany ze sprzedaży bitcoinów wpisujemy w zeznaniu rocznym PIT-36 rubryka 74 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy). Można wpisać także koszty uzyskania przychodu  (nabycia bitcoinów), jeżeli posiadamy udokumentowaną transakcję zakupu, z podaniem dokładnej ilości i ceny BTC. Jeżeli kupowaliśmy bitcoiny na giełdzie, to powinniśmy znaleźć powyższe dane w historii transakcji. Niestety samo potwierdzenie przelewu złotówek na giełdę może być niewystarczające. Analogicznie należałoby podejść przy kupnie i sprzedaży innych kryptowalut.

Uzupełnienie

Została wydana kolejna interpretacja nr 0461-ITPB1.4511.27.2017.2.MR z której ważne są dwa stwierdzenia:

Jeżeli

podejmowane przez niego czynności nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, nie posiadają znamion działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wtedy rozliczamy tak jak w powyższym przykładzie czyli na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy).

Momentem powstania przychodu podatkowego z ww. tytułu, w odniesieniu do (…) obrotu walutą i kryptowalutą jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż, przewalutowanie kiedy to Wnioskodawca otrzymuje (ma stawiane do dyspozycji) określone wartości pieniężne.

Uzupełnienie 2

Została wydana kolejna interpretacja nr 0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR z której wynika że wymiana jednej kryptowaluty na inną również podlega opodatkowaniu.

Zatem w tym przypadku występuje wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

Oprócz samego artykułu wiele przydatnych informacji znajdziecie również w komentarzach poniżej.

Share

133 komentarze na temat „Jak rozliczyć podatki ze sprzedaży bitcoinów

 1. Witam,
  Mam takie pytanko. Czy gdy kupuję bitcoina na giełdzie to czy muszę zapłacić podatek pcc ?

  Pozdrawiam,
  Paweł

  0
  0
  Please wait...
  • Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli kupujesz prawa majątkowe od osoby fizycznej, a Bitcoin uznawany jest w Polsce za prawo majątkowe, to musisz zapłacić podatek PCC w wysokości 1%.

   0
   0
   Please wait...
   • Rozumiem, tylko pojawia się problem, że w przypadku giełdy nie wiemy od kogo kupujemy. Czy jest to osoba fizyczna czy przedsiębiorca. Co w takim wypadku ?

    Pozdrawiam,
    Paweł

    0
    0
    Please wait...
    • Tak, to rzeczywiście jest problem. Niestety w Polsce jest to problem podatnika a nie urzędnika czy polityka.

     0
     0
     Please wait...
     • Masz w takim przypadku, radę jak ten problem rozwiązać ?
      Pozdrawiam,
      Paweł

      0
      0
      Please wait...
      • Kupuj nie na giełdzie tylko w kantorze od firmy na fakturę albo rachunek.

       0
       0
       Please wait...
       • a co jeśli ktoś już kupił ?
        Pozdrawiam,
        Paweł

        0
        0
        Please wait...
 2. Witam,

  https://interpretacje-podatkowe.org/waluta/0112-kdil1-3-4012-237-2017-2-pr?zaznacz=bitcoin

  Czy ta interpretacja w jakikolwiek sposób, Pana (i innych zainteresowanych) zdaniem zmienia moment powstania obowiązku podatkowego?

  W szczególności zainteresował mnie ten fragment:

  Przechodząc natomiast do podstawy opodatkowania w sytuacji sprzedaży jednostek wirtualnej waluty w zamian za inne wirtualne waluty należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia.

  Orzecznictwo TSUE wskazuje, że odpłatność ma miejsce, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym; dostawcę towarów lub usługodawcę łączy z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności; wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług.

  Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług. Zatem odpłatną dostawę towaru (odpłatne świadczenie usług) identyfikuje się zarówno w sytuacji klasycznej transakcji (pieniądze za towar/usługę), jak również w sytuacji np. wymiany barterowej.

  Barter w rozumieniu powszechnym to wymiana bezgotówkowa, czyli zamiana towaru (bądź usługi) za towar (bądź usługę). Polega na wzajemnej wymianie, bez konieczności sięgania po pieniądze. Pomimo braku rozliczenia w środkach pieniężnych, ma charakter umowy odpłatnej. Istotne jest, aby wymieniane towary/usługi były sobie równe co do wartości. Celem umów barterowych jest niedokonywanie dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami, a w konsekwencji maksymalne uproszczenie obrotu gospodarczego. Należy dodać, że z orzecznictwa TSUE wynika, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80).

  Zatem w przypadku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty w zamian za inne wirtualne waluty (usługa za usługę), za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy, wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane w zamian za sprzedaż jednostek wirtualnej waluty.

  W przypadku wymiany kryptowalut na inne kryptowaluty, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do zamiany wartości wirtualnych na tradycyjne. Transakcja wymiany kryptowalut odbywa się bowiem wyłącznie w sferze wirtualnej.

  Z powyższym nie można się zgodzić, ponieważ jak wynika z opisu sprawy, wartość rynkowa kryptowalut jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany wirtualnych walut, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do tradycyjnych walut.

  Zatem w tym przypadku występuje wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy.

  Czekam na Państwa opinie.

  Pozdrawiam,

  0
  0
  Please wait...
  • Dla Wnioskodawcy na pewno zmienia, chyba że zaskarży tą interpretację, a dla innych?
   Skoro powstała taka interpretacja to należy domniemywać, że takie jest oficjalne stanowisko US, co by oznaczało że obowiązek podatkowy powstaje również przy zamianie jednej kryptowaluty na inną.

   0
   0
   Please wait...
   • Co ciekawe, spotkałem się ze stanowiskiem całkowicie odmiennym – kilka miesięcy temu, chyba w czerwcu, nawet podsyłałem ją tutaj w komentarz. Dynamika sytuacji jest porażająca i szkodliwa.

    0
    0
    Please wait...
 3. Witam,
  załóżmy mały przykład

  Na początku 2017 kupuję 1 BTC za 3000 zł, następnie handlując altcoinami robię z tego 3 BTC. Pod koniec 2017 sprzedaję 1 BTC za 30000 zł i rozliczam z tego pit (za 2017) na przychód 27000 zł. Resztę, czyli 2 BTC zostawiam na portfelu i sprzedaję przykładowo w 2018, przykładowo po 20000 zł za sztukę, czyli razem 40000 zł. Jak będzie wyglądać rozliczenie za 2018? Czy rozliczam się podobnie jak Pani z przykładu, za przychód 40000 zł nie wpisując nic w koszcie uzyskania przychodu?

  Pozdrawiam

  +1
  0
  Suma ocen: +1.
  Please wait...
  • Dokładnie tak. Nie ma już żadnych kosztów w rozliczeniu za 2018 r. są tylko same przychody.

   +1
   0
   Suma ocen: +1.
   Please wait...
 4. Prezesie, jeśli w miesiącu powiedzmy wrześniu zakupiłem BTC za 1000 PLN na polskiej giełdzie. Potem zakupiłem za te btc inną kryptowalutę, potem sprzedałem ją otrzymując złotówki na giełdzie a na koniec znowu kupiłem BTC. To czy w tym momencie powinienem rozliczyć podatek z momentu kiedy zamieniłem altcoiny na złotówki, czyli de facto odprowadzić podatek od ilości PLN po przeprowadzonej transakcji mimo że zaraz potem znowu kupilem za nie BTC?
  Przyznam, że zainteresowałem się kryptowalutami i rzeczywiście przez chwilę kupowałem, sprzedawałem w sumie bez większego zysku, raczej by zobaczyć z czym to się je. I teraz zastanawiam się czy i jak to rozliczyć?

  0
  0
  Please wait...
  • Tak, powinieneś obliczyć podatek przy każdej transakcji sprzedaży za złotówki, bo obowiązek podatkowy powstaje w momencie zamiany kryptowalut na fiaty.

   0
   0
   Please wait...
 5. Trochę to dziwne, gdyż jak „handluje” kryptowalutami tzn. kupuje i sprzedaje to czasami tracę czasami zyskuje czy nie powinno się rozliczać tylko pieniędzy które z giełdy wypłaciliśmy? Przecież jak zarobię na jednej transakcji i powstanie obowiązek zapłaty podatku i go zapłacę , a za miesiąc strace część środków ze względu na złą inwestycję to nikt mi nie zwróci zapłaconego podatku mimo że w końcowym rozliczeniu wyjdzie że wpłaciłem na giełdę 10 tys zł a wybrałem 8.

  +2
  0
  Suma ocen: +2.
  Please wait...
  • Takie są przepisy. Jeżeli na koniec roku okaże się, że jednak straciłeś to wykazujesz stratę, którą będziesz mógł rozliczyć w najbliższych 5 latach, nie więcej niż 50% straty w ciągu roku.

   +1
   0
   Suma ocen: +1.
   Please wait...
 6. Witam. Te interpretacje dotyczą waluty bitcoin a co z innymi walutami, jak się zarabiało na innych krypto ? Niby sprawa oczywista że krypto to krypto ale tu dokładnie napisali że chodzi o kryptowalute bitcoin.

  0
  0
  Please wait...
  • Inne krypto robisz przez analogię do Bitcoina.

   0
   0
   Please wait...
 7. Witam,
  Mam takie pytanie, bo nie do końca rozumiem. Czy sprzedać kryptowalut musi być rozliczona na PIT-36? W PIT-37 też jest rubryka „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy” (pozycje 52 i 53) i w związku z tym pytanie, czy jeśli rozliczam się normalnie na PIT-37 to wpisywałbym to tam, czy jednak mimo wszystko potrzebny jest dodatkowo PIT-36?

  +2
  -3
  Suma ocen: -1.
  Please wait...
 8. Dzięki za wpis.
  Mam pytanie odnośnie przechowywania środków na giełdzie Bitcoinów.
  Czy trzeba wpisać w Pita podatek do roku, gdzie się sprzedało bitcoiny na giełdzie, czy wtedy kiedy się wypłaciło z konta?

  0
  0
  Please wait...
  • Liczy się data sprzedaży a nie przelewu.

   0
   0
   Please wait...
 9. Jaki program polecisz do skadania pit

  0
  0
  Please wait...
  • e-Deklaracje

   +2
   -2
   Suma ocen: 0.
   Please wait...
 10. Witam Ile jest tego podatku ??? i do jaiej kwoty mam się rozliczać ? czy jest jakiś miernik bo nie rozumiem waszego pisania
  jezeli przez rok czasu zarobie 1 milion zł mam się rozliczyć ile gdzie to jest napisane
  rozumiem że mam się rozliczyć z tego co zarobiłem nie z tego co wpłaciłem
  jezeli przez rok zarobie 1000zł to też mam się rozliczyć ale ile tego podatku jest 5% 10 % 20 % ? Ile ? czyli w tym roku 2017 zarobiłem 2,5 miliona zł to ile mam odprowadzić i to sładam w 2018 roku tak ? Prosze Odpowiedzieć a jak mój Kolega zarobił 800zł przez cały rok tez musi się rozliczyć ??? i jaki podatek ile % ??? jest taki sam na każdą kwotę czy jak gdzie to moge przeczytać bo nigdzie nie mogę znalesc tego uwzględnienia co i jak ?

  0
  0
  Please wait...
  • Ile podatku trzeba zapłacić to jest kwestia indywidualna, która zależy od wielu czynników np. czy rozliczamy się jako osoba fizyczna, czy jako firma, czy to jest nasze jedyne źródło dochodu. Zasadniczo rozliczając się z US wystarczy podać tylko odpowiednie dane do odpowiednich tabelek i program sam obliczy podatek. Są też progi podatkowe od których zależy wysokość podatku.

   +1
   0
   Suma ocen: +1.
   Please wait...

Dodaj komentarz